Krwawienie z przewodu pokarmowego – przyczyny i objawy

Krwawienie z przewodu pokarmowego może być oznaką bardzo poważnej choroby i z tego względu po wystąpieniu niepokojących objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza

Krwawienie z przewodu pokarmowego zwykle oznacza bardzo poważną chorobę, której nie należy lekceważyć. W momencie, gdy zauważa się smolisty lub wymieszany z krwią stolec oraz krwiste lub fusowate wymioty należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji najlepiej wezwać pogotowie.

Lokalizacja krwawień

Krwawienie z przewodu pokarmowego dzieli się na krwawienie z górnego bądź dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Granicą wyznaczającą odcinek górny lub dolny jest tak zwany punkt więzadła Treitza dwunastnicy. Więzadło to jest ważnym punktem orientacyjnym w chirurgii. Przyjmuje się, że krwawienia powyżej więzadła objawiają się krwawymi lub fusowatymi wymiotami, natomiast poniżej smolistym lub krwawym stolcem.

Przyczyny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Fusowate wymioty, czyli takie które zawierają treść wyglądającą jak fusy z kawy lub krwiste wymioty sygnalizują choroby wrzodowe, żylaki lub owrzodzenie przełyku, zespół Mallory'ego i Weissa (pęknięcie błony śluzowej przełyku), nowotwór przełyku lub żołądka, żołądek arbuzowaty (poszerzenie naczyniowe śluzówki żołądka przypominające wyglądem skórkę arbuza, spowodowane niedoborem żelaza), gastropatie wrotną (zastój krwi w śluzówce żołądka), uraz przełyku, teleangiektazję (pajączki naczyniowe), tętniak aorty, małopłytkowość (niedobór płytek krwi), koagulopatia (zaburzenie krzepnięcia krwi).

Przyczyny krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Smolisty lub krwawy stolec może oznaczać żylaki odbytu, nieinfekcyjne bądź infekcyjne zapalenie jelita, polip (powstaje na skutek patologicznego rozrostu łagodnych błon śluzowych), uchyłki okrężnicy (kieszonkowate uwypuklenie jelit), nowotwór jelita grubego, hipoksja jelit (niedotlenienie na skutek zamknięcia światła tętnic, które doprowadzają krew do komórek).

Diagnostyka choroby

W chwili wystąpienia objawów krwawienia z przewodu pokarmowego z odcinka górnego bądź dolnego należy od razu udać się do specjalisty. Lekarz zleci standardowo wykonywane badania pozwalające ustalić miejsce krwawienia i jego przyczynę. Do badań pozwalających zdiagnozować chorobę zaliczamy badanie kału, morfologię krwi obwodowej a także badania endoskopowe. Intensywność krwawienia jest również bardzo istotna. W przypadku utraty przy jednorazowym krwawieniu pięciuset mililitrów krwi świadczy o krwawieniu ostrym a pięćdziesiąt mililitrów mówi o krwawieniu przewlekłym. Krwawienia utajone są możliwe do wykrycia jedynie metodami laboratoryjnymi.

Endoskopia przewodu pokarmowego

W przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego wykonuje się badanie endoskopowe, pozwalające na wizualną ocenę wnętrza przewodu pokarmowego przy pomocy endoskopów. W przypadku krwawienia z górnego odcinka wykonuje się gastroskopię, zaś z dolnego kolonoskopię. Wykonuje się również badanie manualne (palcem) odbytu. W przypadku nie wykrycia przyczyny objawów stosuje się dalszą diagnostykę z zastosowaniem innych metod.