Krwiak mózgu - objawy i leczenie

Objawy, jakie wywołuje krwiak mózgu nie mogą zostać zignorowane przez chorego, gdyż zagrażają życiu i często wymagają natychmiastowego leczenia operacyjnego.

W

większości przypadków krwiak mózgu pojawia się u osób, które przeszły ciężki uraz głowy. Nie jest to jednak regułą, gdyż wielu pacjentów dotykają krwiaki pojawiające się samoistnie. Należy zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy i udać się do lekarza w celu szczegółowej diagnostyki, aby nie dopuścić do krwawienia wewnątrzczaszkowego, które grozi śmiercią. Lekarze specjaliści po postawieniu diagnozy, wdrażają odpowiednie leczenie, w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Objawy krwiaka mózgu
Bardzo często krwiak ten pojawia się u pacjentów po przebytych urazach głowy, jednak nie jest to warunek konieczny. Chorzy skarżą się na zaniki pamięci, utratę świadomości, dotyka ich zespół nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, poszerzenie źrenic po stronie krwiaka, prawie połowa chorych skarży się na bóle głowy, jedna trzecia – na wymioty i nudności. Z czasem mogą pojawić się ostrzejsze objawy takie jak ucisk pienia mózgowego, utrata przytomności, śpiączka mózgowa, udar, napady padaczkowe, krwawienie wewnątrzczaszkowe. Często krwiak mózgu pojawia się u osób, które są bardzo aktywne fizycznie. W trakcie stawiania diagnozy wykonuje się pomiar ciśnienia tętniczego, analizuje układ krzepnięcia krwi, wykonuje tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny, czasem stosuje się badanie radioizotopowe (pozwala to rozróżnić guzy i krwiaki).

Leczenie krwiaka położonego w mózgu
Przede wszystkim w leczeniu chodzi o to, aby zapobiec krwawieniu. W tym celu poprawia się krążenie mózgowe i obniża ciśnienie śródczaszkowe (na przykład poprzez specjalistyczne zabiegi). Lekarze muszą zadbać o jak największą stabilność pacjenta, u którego wykryto krwiak mózgu. Chorzy są poddawani szczegółowej obserwacji, kontroluje się ich stan neurologiczny, monitoruje układ krwionośny oraz gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. Często krwiak poddawany jest leczeniu operacyjnemu poprzez wykonanie drenażu. Dotyczy to krwiaków o średnicy powyżej 3 cm oraz pacjentów, u których występują ostre i niepokojące objawy, które mogą poważnie zagrozić ich życiu, na przykład śpiączka czy objawy uszkodzenia móżdżka (zaburzenia chodu czy obniżone napięcie mięśniowe). Lekarze stosują również endoskopowe (przy pomocy wziernika) metody usuwania krwiaka, które są mniej inwazyjne i bezpieczniejsze dla pacjentów. Dzięki endoskopowej metodzie zmniejszyła się ilość zgonów oraz powikłań po usunięciu krwiaka, a także zanotowano spadek ilości uszkodzeń układu nerwowego w trakcie zabiegu.