Kto płaci abonament RTV

Większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych musi płacić abonament RTV. Stawki są niewysokie, a niektórzy mogą być zwolnieni z tego obowiązku.

Prawie każdy mieszkaniec Polski powinien płacić abonament RTV. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. O obowiązku rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych decyduje minister infrastruktury. Odpowiedzialny jest również za sposób kontroli płacenia abonamentu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia dotyczące wysokości stawek i sposobu ściągania należności.

Kto powinien płacić?
Abonament RTV opłacać musi każdy, kto korzysta z odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Odbiorniki należy zarejestrować. Po zakupie i montażu mamy 14 dni, aby udać się do urzędu pocztowego i poprosić o nadanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Będzie on służył do uiszczania opłat. Płacić abonament RTV muszą nie tylko osoby prywatne. Regulować opłaty powinni także przedsiębiorcy posiadający w swoich firmach odbiorniki radiowe lub telewizyjne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym sanatoria i domy pomocy społecznej, żłobki oraz prywatne i publiczne przedszkola i szkoły. Trzeba jednak pamiętać, że płacimy tylko raz, bez względu na to, ile odbiorników posiadamy.

Kto nie musi płacić?
Nie od każdego wymagana jest opłata za radio i telewizję. Płacić abonamentu RTV nie muszą osoby, które posiadają pierwszą grupę inwalidzką lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielności. Osoby niewidome i niesłyszące oraz te, które uzyskują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zwolnieni z opłat są także inwalidzi wojenni, kombatanci oraz członkowie ich rodzin, gdy pobierali do śmierci rentę z tytułu inwalidztwa wojennego lub represji. Opłaty nie są pobierane od osób po 75 roku życia, ale od 1 marca 2011 roku także od osób, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury, której wysokość miesięczna nie przekracza 1551,48 złotych brutto. Wymienione osoby powinny przedłożyć w urzędzie pocztowym odpowiednie dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat abonamentu RTV. Szczegółowe informacje dotyczące owych dokumentów i zwolnień są dostępne na każdej poczcie oraz na stronach internetowych KRRiT.

Ile musimy zapłacić?
W 2011 roku podniesiono stawki za abonament RTV. Gdy posiadamy zarejestrowany tylko odbiornik radiowy, musimy zapłacić 5,35 złotych za miesiąc, gdy używamy telewizora płacimy 17,15 złotych. Należy pamiętać o tym, że mając zarejestrowane oba odbiorniki nie sumujemy opłat, ale płacimy tylko jeden, wyższy abonament. Abonament RTV płacimy w urzędach pocztowych do 25 dnia każdego miesiąca. Możemy jednak zapłacić za cały rok z góry, wtedy zaoszczędzimy 17,50 złotych. Opłaty dokonać trzeba do 25 stycznia danego roku. W wyjątkowych sytuacjach życiowych na przykład trudnej sytuacji materialnej lub w wyniku utraty mienia możemy nie płacić abonamentu RTV. W tym celu należy złożyć w biurze KRRiT w Departamencie Ekonomicznym oraz dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.