Kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?

W postępowaniu rozwodowym małżonkowie mogą przyznać się do obustronnej winy za rozpad małżeństwa. Często jednak, o tym która ze stron jest winna musi orzec sąd.

W dzisiejszych czasach liczba rozpadających się małżeństw wzrasta w ogromnym tempie. Rozwód stał się powszechnie występującym zjawiskiem, a w społeczeństwie zaobserwować można coraz większą jego akceptację. Wciąż jednak rozpad małżeństwa należy do jednych z najbardziej traumatycznych w życiu wydarzeń. Postępowania sądowe toczą się często bardzo długo, a małżonkowie usiłują za wszelką cenę dowieść, że wina za rozpad małżeństwa leży po stronie partnera. O orzeczenie rozwodu małżonkowie mogą ubiegać się wówczas, kiedy w ich związku doszło do trwałego i zupełnego zaniku więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Kiedy za winną sąd uzna jedną ze stron?

Orzekający o rozwodzie sąd zazwyczaj rozstrzyga też kwestię winy za rozpad małżeństwa - za winną może uznać wyłącznie jedną ze stron, bądź też obie strony. Sąd może też orzec, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.Do obarczenia winą wyłącznie jednego z małżonków konieczne jest ustalenie jego zawinionego działania, takiego które narusza prawa lub obowiązki małżeńskie. O winie jednego z małżonków mogą stanowić: groźby, zachowania agresywne, zdrada, unikanie współżycia, nieuzasadnione porzucenie małżonka, nadużywanie alkoholu. Udowadnianie tych zachowań wiąże się z ujawnianiem bolesnych szczegółów małżeńskiego życia i może powodować silny stres. Dlatego często osoby chcące uniknąć długiego i męczącego procesu decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Z nieorzekaniem o winie mamy też do czynienia wtedy, gdy ze względu na chorobę psychiczną jednej ze stron, nie jest możliwe obiektywne stwierdzenie kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Po co orzekać winę?

Nieorzekanie o winie faktycznie pozwala uniknąć publicznego „prania brudów” i przyspieszy postępowanie sądowe. Czasami jednak może być ono krzywdzące i niesprawiedliwe dla jednego z małżonków. Ustalenie winy za rozpad małżeństwa jest istotnym aspektem sprawy rozwodowej, bo orzeczenie jej po stronie jednego z małżonków skutkuje konsekwencjami prawnymi w tak ważnych kwestiach jak podział majątku, obowiązek alimentacyjny, eksmisja, czy w szczególnych przypadkach - władza rodzicielska. Warto pamiętać o tym, że żądania dotyczące orzekania o winie za rozpad małżeństwa można zmienić w trakcie postępowania sądowego aż do momentu zamknięcia rozprawy w drugiej instancji.