Mały geniusz: ponadprzeciętne IQ dziecka - po czym poznać

Rozpoznanie w dziecku ponadprzeciętnego IQ nie jest w cale takie trudne. Trudniejszy jest bowiem sposób, w jaki należy takie dziecko traktować.

Należy zacząć od postawienia pytania – po czym poznać, że dziecko posiada ponadprzeciętne IQ. Z najpopularniejszej psychologicznej opinii Jeana-Charlesa Terrassiera, dziecko mające ponadprzeciętne IQ rozwija się intelektualnie zdecydowanie o wiele szybciej niż jego rówieśnicy. Swoich rówieśników, wyprzedzać może nawet o 5 lat, ale rozwój uczuciowy, emocjonalny i psychomotoryczny pozostaje w granicach wieku.

Ponadprzeciętne IQ? Po czym poznać?

Pierwszym człowiekiem, który odnajduje w dziecku ponadprzeciętne IQ są rodzice. Maluchy o nieprzeciętnym geniuszy, charakteryzują się przeważnie kilkoma powtarzającymi się cechami, które nie są trudne do zauważenia, zwłaszcza dla rodziców, którzy przez największą ilość czasu przebywają z dzieckiem. Dziecko o ponadprzeciętnym IQ wypowiada się za pomocą pełnych zrozumiałych zdań, mając zaledwie kilka miesięcy. Jest Bardzo zainteresowane otaczającym je światem, co powoduje, że zadaje bardzo dużo pytań, a wydobytą wiedzę, potrafi w użyteczny sposób wykorzystać. Ponadto dziecko o ponadprzeciętnym IQ ma wyostrzoną intuicję, niemalże bezbłędnie łączy fakty, ma bardzo rozbudowaną myśl kreatywną. W większości, dzieci o nieprzeciętnej inteligencji, zaskakująco szybko opanowują sztukę czytania i pisania.

Wyjątkowe IQ - Wyjątkowe traktowanie

Wyjątkowe czy tez ponadprzeciętne IQ, nie oznacza wcale, świetnych wyników dziecka w nauce. Fakt, iż dziecku o ponadprzeciętnym IQ w wieku 3 lat uda się dostać do klubu MENSY, nie oznacza, że w wieku 10 czy 11 lat w sposób bezproblemowy zda międzynarodową maturę. Co więcej, dane statystyczne wskazują, że aż dwie trzecie dzieci o ponadprzeciętnym IQ ma słabe lub przeciętne oceny w szkole i małe lub umiarkowane problemy w nauce. Taki stan rzeczy jest spowodowany dwoma faktami. Po pierwsze dzieci te myślą zupełnie inaczej niż ich wiekowi odpowie nicy, co powoduje, że po prostu nie dają sobie rady w szkolnych realiach, lub po prostu są rozpieszczani przez zafascynowanych ich inteligencją rodziców i w bardzo szybkim czasie, osiadają na laurach. Cała tajemnica sukcesu dziecka o ponadprzeciętnym IQ, usytuowana jest w podejściu rodziców i nauczycieli do dziecięcego geniuszu, bowiem to właśnie wpływa na motywację dziecka do pracy. Dzieci o ponadprzeciętnym IQ w sposób bardzo intensywny przeżywają zarówno pozytywne jak i negatywne emocje, co często prowadzi do różnego typu zaburzeń. Nierzadko miewają napady paniki, panicznie boją się ciemności i samotności. Według niektórych psychologów dziecięcych, wiąże się to z faktem, że lepiej rozumieją takie uczucia jak cierpienie czy empatia, co jest powodem do większego stopnia intensywności z jaką je przeżywają. Tak więc, dziecku z ponadprzeciętnym IQ należy poświęcać jak najwięcej czasu, ofiarując mu przy tym dużo pozytywnych emocji.