Matura poprawkowa: co należy wiedzieć

Matura poprawkowa może być zdawana wielokrotnie a terminy zależne są od sytuacji danego maturzysty.

Jeśli komuś nie powiodło się na tegorocznej maturze, nie wszystko jeszcze stracone. Zamiast się martwić, należy pomyśleć o terminach poprawkowych. Część byłych uczniów liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników maturę poprawkową może zdawać już w sierpniu, reszta będzie musiała poczekać do maja przyszłego roku.

  • Egzamin w sierpniu
    Matura poprawkowa w sierpniu przeznaczona jest dla tych uczniów, którzy podeszli do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej, a żaden egzamin z przedmiotów obowiązkowych nie został im unieważniony (może być on unieważniony z różnych powodów, między innymi ze względu na niesamodzielną pracę zdającego, czy też stwierdzenie naruszenia przepisów proceduralnych, na przykład dotyczących składu komisji). Aby móc wziąć udział w maturze poprawkowej w wakacje, trzeba złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie. Dokładne informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowe terminy poszczególnych egzaminów ustnych będą dostępne na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  • Rok na powtórki
    Wszyscy, którzy nie spełniają warunków, by przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu, mają rok czasu na przyłożenie się do nauki. Poprawiać dany przedmiot bądź kilka przedmiotów możemy przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu. Potem, niestety, należy zdawać maturę jeszcze raz w pełnym zakresie, to znaczy wszystkie obowiązkowe przedmioty (nawet te już wcześniej zdane) - ustnie i pisemnie. Poza tym od maja 2012 pisać maturę poprawkową mogą także wszyscy ci, którzy chcieliby uzyskać lepsze efekty, na przykład, żeby dostać się na wymarzony kierunek studiów. Jeśli wynik jest wyższy od poprzedniego, maturzysta otrzymuje odpowiedni aneks do wcześniejszego świadectwa dojrzałości.
  • Matura poprawkowa szansą w życiu
    Warto pamiętać, że nie chodząc już do szkoły, trzeba przed poprawkową maturą powtórzyć całość materiału i najlepiej nie odkładać tego do ostatniej chwili, zwłaszcza że do głosu dochodzi wtedy bardzo często silny stres. Matura jest, jak wiadomo, jedyną drogą do rozpoczęcia studiów, a wyższe wykształcenie umożliwia znalezienie lepszej, bardziej satysfakcjonującej pracy. Poza tym odpowiednia edukacja przydaje się w życiu nie tylko na polu zawodowym, ale i towarzysko-społecznym. Wpływa też pozytywnie na wyższy poziom samooceny.