Metoda termiczna, czyli naturalne zapobieganie ciąży

Metoda termiczna polega na ustalaniu dni płodnych i niepłodnych przez codzienne pomiary temperatury. Jeśli jest właściwie stosowana, ma wysoką skuteczność.

Metoda termiczna to jeden z naturalnych sposobów na zapobieganie ciąży. Polega ona na dokonywaniu codziennych pomiarów temperatury ciała kobiety i ustaleniu na podstawie ich wyników dni płodnych i niepłodnych. Metoda ta jest dość skuteczna, wymaga jednak od kobiety ogromnej systematyczności, samodyscypliny i uważnej obserwacji własnego ciała.

 

 

  • Pomiar temperatury ciała jako metoda antykoncepcji

Metoda termiczna polega na wykonywaniu codziennych pomiarów tak zwanej podstawowej temperatury ciała kobiety. Opiera się ona na założeniu, że w czasie owulacji temperatura organizmu gwałtownie wzrasta. Dzięki pomiarom ciepłoty ciała można więc dość precyzyjnie ustalić, kiedy w cyklu miesięcznym kobiety występują dni płodne, a kiedy niepłodne. Na początku cyklu (tuż po zakończeniu krwawienia) temperatura ciała jest dość niska. W momencie kiedy dochodzi do jajeczkowania, następuje jej nagły wzrost (o około 0,2 do 0,5 stopnia Celsjusza). Taka podwyższona ciepłota ciała utrzymuje się zwykle przez około trzy dni. Za okres płodny uważa się uważa się sześć dni przed i trzy dni po nagłym podwyższeniu temperatury. W tym czasie, aby uniknąć ciąży, nie należy w ogóle współżyć. Poważną wadą tej metody jest niemożność określenia dni płodnych przed ich wystąpieniem (można określić jedynie poowulacyjne dni niepłodne).

 

  • Warunki wykonywania pomiarów temperatury

Metoda termiczna ma dość wysoką skuteczność (mniej niż jedna na sto prawidłowo stosujących ją kobiet zachodzi w ciążę), wymaga ona jednak bardzo ustabilizowanego trybu życia i dużej dawki samodyscypliny. Przede wszystkim pomiary muszą być wykonywane codziennie tuż po przebudzeniu, zawsze o tej samej porze (maksymalne odchylenie wynosi jedną godzinę) i zawsze w ten sam sposób – pod językiem, w pochwie lub w odbycie. Należy również przez cały miesiąc używać tego samego termometru (aby uniknąć nieścisłości w pomiarach), trzeba także pamiętać, że w trakcie pomiaru końcówka przyrządu musi być ze wszystkich stron dokładnie otoczona błoną śluzową. Mierzenie temperatury powinno być zawsze poprzedzone co najmniej trzema godzinami snu. Należy pamiętać również o innych czynnikach nie związanych z cyklem owulacyjnym, a mogących wpływać na zmiany poziomu ciepłoty ciała. Są to między innymi różnego rodzaju infekcje, choroby wirusowe i bóle mięśniowe. Wahania temperatury mogą nastąpić także pod wpływem silnego stresu, dużego wysiłku fizycznego, leków, alkoholu czy zmiany klimatu.