Mleczaki - jak o nie dbać

Pokutujący jeszcze niestety w naszym społeczeństwie mit “po co leczyć zęby mleczne przecież i tak wypadną” lub co gorsza “zęby mleczne nie bolą więc nie warto ich leczyć” jest stwierdzeniem jak najbardziej mylnym.

Wynika to z nieświadomości rodziców i opiekunów. O zęby mleczne dba się tak samo jak o stałe!

Zagrożone mleczaki
“Mleczaki” są szczególnie narażone na działanie bakterii próchnicotwórczych. Czynnikami sprzyjającymi jest słabsza mineralizacja tkanek zęba oraz duża liczba bruzd i szczelin na powierzchni żującej zębów trzonowych. Każde nawet najmniejsze ognisko próchnicy powinno być jak najszybciej leczone. Brak prawidłowej diety, higieny oraz fachowej pomocy stomatologa w konsekwencji prowadzi do powstania próchnicy w bardzo wczesnym okresie dzieciństwa. Nie leczona próchnica jest przyczyną zapalenia miazgi, zgorzeli miazg i może prowadzić do zapalenia tkanek otaczających ząb. Następstwem tego może być uszkodzenie zawiązków zębów stałych oraz jakże często przedwczesna utrata zębów mlecznych, która niekorzystnie wpływa na prawidłowy rozwój narządu żucia.

Istota pierwszej wizyty o stomatologa
Często właśnie w takich oto okolicznościach małe dziecko pierwszy raz ma kontakt z lekarzem stomatologiem. Ból, strach, niepokój… Tak nie musi być. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym powinna odbyć się około pierwszego roku życia, po ukazaniu się pierwszych zębów mlecznych. Wówczas lekarz stomatolog bada dziecko, kontroluje stan wyrzniętych zębów oraz ocenia stan higieny jamy ustnej. Zarówno ta pierwsza wizyta jak i kolejne powinny być poprzedzone rozmową dziecka z rodzicem lub opiekunem o jej celowości. Bardzo istotne znaczenie ma to, aby dziecko do gabinetu przychodziło wypoczęte. Senność, zmęczenie, zły stan zdrowia nie służą niczemu dobremu. Wczesny pozbawiony bólu kontakt ze stomatologiem, rozmowa w miłej atmosferze oraz wzbudzenie wzajemnego zaufania pozwoli na oswojenie się dziecka z wizytami i przygotuje do leczenia zębów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dzieci od najmłodszych lat powinny być objęte opieką stomatologiczną. Wczesne wdrażanie zasad profilaktyki pozwoli zapobiec rozwojowi próchnicy i jej następstwom.