Młoda babcia: jak przywyknąć do tej roli?

Zmiany cywilizacyjne i społeczno- kulturowe ukształtowały nowe style życia, przyczyniły się także do powstania nowego modelu rodziny, w którym młoda babcia przestaje już budzić zdziwienie.

Babcią nazywamy pieszczotliwie matkę swojej mamy lub taty, ale tym słowem określamy również kobietę w zaawansowanym wieku, staruszkę. Babcię dotychczas kojarzono na ogół z wyglądem starszej osoby, życiowo doświadczonej, gotowej do bezgranicznego poświęcenia swego czasu dla ukochanych wnuków. Taki wzorzec babci ostatnio bardzo się zmienia. Wśród wielu czynników związanych ze zmianą tego wzorca należy podkreślić zmiany w sferze obyczajów oraz wcześniejsze fizyczne dojrzewanie młodzieży.

 

 

  • Rozterki i problemy młodej babci wobec nowej życiowej roli

Dla kobiety, którą kilkunastoletnie dziecko, a więc jeszcze w wieku szkolnym, informuje o tym, że niezadługo będzie miała wnuka- taka wiadomość może być szokiem. Zapowiada się bowiem nagła zmiana dotychczasowego rytmu życia i może pojawić się obawa o przyszłość dziecka, które nie zdobyło jeszcze zawodu i nie jest finansowo samodzielne. W tej sytuacji odpowiedź na pytanie „jak przywyknąć do tej roli?” jest szczególnie trudna dla każdej młodej babci. Umiejętność znalezienia się w zaskakującej sytuacji oznacza przecież także konieczność pogodzenia własnej aktywności zawodowej z tą nową życiową rolą. Warto na początek uświadomić sobie dwie sprawy:
1. młoda babcia nie przestaje być rodzicem dziecka, które obdarzyło ją wnukiem lub wnuczką;
2. zdolność do naturalnego zapłodnienia jest wielkim darem.
Dla dobra dziecka, rodziny i mającego się narodzić wnuka, warto więc przede wszystkim zrozumieć, że skoro pewnych faktów zmienić nie można, to należy w nich szukać najlepszych stron.

 

  • Młoda babcia- więcej atutów, niż problemów

Zakładając, iż macierzyństwo jest pojmowane jako szczególna odpowiedzialność mająca źródło w niepowtarzalnej miłości do swego dziecka, najwłaściwsza wydaje się szczera rozmowa matki z córką bądź synem. Celem takiej rozmowy powinno być wzajemne utwierdzenie się w przekonaniu, że nowa sytuacja nie powinna być traktowana jak nieszczęście. Ważne są także ustalenia planów dziecka, mającego zostać rodzicem, dotyczące dalszej nauki i ewentualnej współodpowiedzialności drugiego z młodych rodziców. Najważniejsze jest, aby młoda babcia zaakceptowała nową sytuację, w której się znajduje i zrozumiała, że największe zmiany dotyczą przede wszystkim jej dziecka, dlatego powinna pogodzić się ze swoją dodatkową rolą w życiu i wspierać swoją córkę bądź syna.