Mobbing w szkole - porady dla dzieci i rodziców

Pomoc rodziców a także odpowiednia postawa ucznia ma zasadnicze znaczenie w ochronie przed mobbingiem w szkole.

Mobbing to termin używany w odniesieniu do zachowań związanych z upokarzaniem i zastraszaniem kogoś, najczęściej w miejscu pracy. Jednak takie zjawisko nie dotyczy wyłącznie osób dorosłych, często słyszy się bowiem o mobbingu w szkole. Ofiarę z różnych przyczyn, na przykład z powodu wyglądu, szykanuje się, traktuje impertynencko, stosuje się wobec niej przemoc psychiczną, emocjonalną, a nawet fizyczną. Takie postępowanie jest niedopuszczalne, w świetle prawa stanowi wykroczenie i może podlegać karze. Niestety, w szkołach dręczenie słabszych nieraz odbywa się w ukryciu bądź z cichym przyzwoleniem kolegów, a nauczyciele większości incydentów nie są w stanie zapobiec. Do szkół trafiają uczniowie z różnych środowisk, niektórych wychowywano w atmosferze agresji i w nękaniu innych nie widzą nic złego. Jak rodzic może rozpoznać, czy jego dziecko padło ofiarą mobbingu w szkole?

Rola rodziców
Jedna z podstawowych zasad w pomaganiu dziecku, aby nie było obiektem drwin czy gróźb, to obserwowanie go i słuchanie. Ofiary mobbingu w szkole zazwyczaj bywają przygnębione i osamotnione, często chcą ukryć, że ktoś je gnębi. Dlatego rodzice powinni okazywać dziecku życzliwe zainteresowanie, a nawet przygotować zawczasu na sytuacje, z jakimi może się spotkać w szkole. Muszą uczyć syna lub córkę, by w wypadku nękania odchodziły i prosiły o pomoc zaufanego dorosłego, na przykład nauczyciela, a także by unikały prześladowców. Rodzice mogą też przećwiczyć z dziećmi scenki, w których uczyłyby się pewności siebie oraz spokojnego, ale stanowczego reagowania w trudnych sytuacjach. Poza tym należy pamiętać, że napastnicy zazwyczaj mają na celu ograbienie ofiary z poczucia własnej wartości i dlatego niezwykle istotna jest atmosfera w domu rodzinnym, taka, w której dziecko czułoby się cenione, szanowane i kochane. Rodzice zarówno słowem, jak i czynem powinni pokazywać mu, że może ono zawsze liczyć na ich wsparcie.

Reagowanie na ataki
Jeżeli jakiś uczeń ma do czynienia ze szkolnym dręczycielem, ważne jest to, aby zachował spokój w obliczu prowokacji. Te trudne zadanie jest możliwe do wykonania, gdy pamiętamy, że celem napastnika jest wyprowadzenie upatrzonej przez niego ofiary z równowagi, spowodowanie, by wybuchła gniewem bądź wpadła w panikę. Choć mobbing w szkole może przybierać różne formy, zachowanie spokoju i nieoddawanie wet za wet zapobiega nierozważnym słowom czy postępowaniu oraz sprzyja zdrowiu emocjonalnemu. Może też zaskoczyć atakującego, wprawić go w zakłopotanie i powstrzymać dalsze napastliwe zachowanie. Jednak w razie gdy atmosfera staje się napięta, lepiej się oddalić, a kiedy prześladowca nie ustępuje, należy wyraźnie zaznaczyć, że nie życzymy sobie takiego zachowania. Z pewnością warto też porozmawiać o całej sytuacji z troskliwą i odpowiedzialną osobą dorosłą.

Profilatyka
Najlepszym sposobem zapobiegania mobbingowi w szkole czy mobbingowi w ogóle jest już od najmłodszych lat uczenie się odpowiednich zachowań oraz okazywania empatii. Niebagatelną rolę pełni również pełen miłości i szacunku dom rodzinny, który pozwala wzrastać dzieciom w atmosferze sprzyjającej budowaniu poczucia własnej wartości.