Muzeum Ermitażu – historia i eksponaty

Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Rosji stanowi Muzeum Ermitażu - stworzona w XVIII wieku wspaniała kolekcja dzieł sztuki europejskiej.

Muzeum Ermitażu, obok Muzeum Rosyjskiego i pięknego Placu Pałacowego, stanowi obowiązkowy punkt wycieczki po Petersburgu. Co roku, w sezonie odwiedzany jest przez tysiące turystów, a w pozostałych miesiącach jest bardziej popularny wśród rodowitych Rosjan. Nic dziwnego - Muzeum Ermitażu posiada jedną z największych w świecie kolekcji dzieł sztuki.

Historia Muzeum Ermitażu

Muzeum Ermitażu zostało założone w budynku Pałacu Zimowego - zimowej siedziby założyciela miasta Petersburg - cara Piotra I. Kolekcjonowanie wspaniałych obrazów i rzeźb, które obecnie cieszą miłośników sztuki zapoczątkowała Caryca Katarzyna II Wielka. Światła Władczyni, zainteresowana kulturą Zachodu, która zakupiła w 1764 roku 225 płócien wielkich holenderskich i flamandzkich artystów. W późniejszych latach "Semiramida Północy" powiększała swoją kolekcję o kolejne arcydzieła. W tworzenie zbiorów zaangażowany był zaprzyjaźniony z carycą filozof Denis Diderot. Dzięki jego pośrednictwu we Francji - ówczesnej stolicy sztuki, zostały zakupione płótna Poussina, Watteau, Rembrandta, Rubensa, Rafaela i Tycjana. Wkrótce pomieszczenia Ermitażu nie były w stanie pomieścić wszystkich zbiorów i Katarzyna Wielka zleciła rozbudowę kompleksu pałacowego. Dzieło kontynuowali jej następcy. Obecnie Muzeum Ermitażu zajmuje sale pięciu pałaców wzdłuż rzeki Newy i jest wspaniałym okazem architektury klasycystycznej. Początkowo zbiory były dostępne jedynie dla elit zaprzyjaźnionych z carskim dworem. Sytuację zmienił car Mikołaj I w 1852 roku. Podczas rewolucji październikowej zbiory Muzeum Ermitażu powiększyły się o skonfiskowane prywatnym kolekcjonerom. Obecnie zbiory liczą ponad trzy miliony eksponatów.

Ermitaż - eksponaty

Wybrane przez Katarzynę Wielką obrazy do dzisiaj są dumą Muzeum Ermitażu. Caryca zgromadziła wspaniałą kolekcję dzieł flamandzkich i holenderskich mistrzów - Rembrandta, van Dycka i Rubensa a także innych słynnych malarzy europejskich: da Vinci, Rafaela, Poussina,
i Tycjana. W późniejszych latach dodawano dzieła sztuki innych artystów: Canovy, Gaugina, Picassa. Podczas ofensywy radzieckiej w ostatnim etapie II wojny światowej, Armia Czerwona zdobyli wspaniałą kolekcję dzieł francuskich impresjonistów, dlatego dzisiaj w Muzeum Ermitażu obejrzeć można dzieła Matissa i Moneta. Mimo tego czas socjalizmu nie sprzyjał rozwojowi sztuki - za rządów Stalina niektóre eksponaty zostały sprzedane. Kolekcja Muzeum Ermitażu to nie tylko obrazy - wśród dzieł znaleźć można liczne rzeźby, sztukę starożytną, bizantyjską, biżuterię, arrasy i broń.