Na czym polega Ayurveda?

Ayrveda to bardzo stary system medyczny, który traktuje człowieka jako całość nie rozdzielając duszy od ciała – leczy, ale przede wszystkim zajmuje się świadomością, tak aby nie dopuścić do powstawania chorób.

Ayurveda to starożytny hinduski system medyczny. Liczy około pięć tysięcy lat. To nauka o życiu w zdrowiu i długowieczności. Opiera się na równowadze pomiędzy trzema doshami, czyli odmiennymi energiami życiowymi, które posiada każda ludzka istota. Jeżeli w organizmie dojdzie do zachwiania tej równowagi, wówczas dochodzi do powstania choroby. Z upływem czasu i wpływami innych religii, między innymi buddyzmu, ayurveda wywędrowała z Indii do innych krajów azjatyckich, a stamtąd do Europy i dalej. Dziś cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.

 

  • Ayurveda czyli system, który porządkuje człowieka
    Popularność ayurvedy można tłumaczyć małą inwazyjnością w organizm i holistycznym podejściem do człowieka, istoty składającej się z ciała i duszy, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Punktem wyjścia do zrozumienia czym jest ten system medyczny, są wspomniane doshe. Wyróżnia się trzy główne: Vata, która w organizmie jest odpowiedzialna za ruch, Kapha odpowiedzialna za budowę organizmu i za jego stabilność i Pitta, która kieruje procesami wytwarzania energii i kontroluje procesy trawienne. U każdego człowieka jedna z doshy zwykle jest dominująca i odpowiada za to, jaki typ osobowości prezentuje i za to, co dzieje się w jego organizmie. Zgodnie z zasadami ayurvedy każdy powinien dojść do tego, która z doshy jest u niego dominująca i następnie starać się doprowadzić do równowagi z dwiema pozostałymi.
     
  • Cztery obszary działania ayurvedy
    W tym wyjątkowym systemie medycznym można wyróżnić cztery podstawowe obszary działania: leczenie chorób, zapobieganie chorobom, poprawianie jakości życia i na koniec rozwój własnej świadomości. Najważniejszy obszar z punktu widzenia ayurvedy to obszar ostatni. Świadomość, sposób myślenia ma wielki wpływ na stan ducha, a co za tym idzie na stan zdrowia człowieka. Im lepiej zadbana świadomość, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób. Jeśli równowaga w organizmie jest zachwiana, należy jak najszybciej i najlepiej zadbać o jej powrót. Tu znaczącą rolę odgrywa tryb życia, sposób odżywiania się, medytacja. Natomiast w sytuacji, kiedy w organizmie pojawi się choroba ayurveda leczy cały organizm i umysł, nie tylko poszczególne organy. Ważne jest oczyszczenie z toksyn, czego dokonuje się przy pomocy kąpieli parowych, masaży z użyciem olejków, upuszczania krwi, płukania nosa czy lewatyw.