Na czym polega kuchnia koszerna

Niektóre rodzaje mięsa, niełączenie określonych potraw i przygotowywanie tradycyjnych dań przed szabatem to sekret kuchni koszernej.

Kuchnia koszerna jest bardzo specyficzna - opiera się na wielu zasadach, których bezwzględnie należy przestrzegać. Jest także podstawą kuchni żydowskiej. Pomimo wielu zakazów, jest bardzo wiele smacznych potraw opierających się na zasadach koszerności. Obecnie powstają także restauracje koszerne, które cieszą się dużą popularnością - nie tylko wśród Żydów. Zainteresowane są także inne osoby innych wyznań, które chcą poznać obcą kulturę.

 

  • Koszerny - etymologia
    Słowo "koszerny" oznacza nadający się do spożycia, czysty, dozwolony. Antonim tego wyrazu to "trefne", czyli nieczyste i zakazane produkty i potrawy w kuchni koszernej. Taki podział wywodzi się z Biblii (oparty jest na nakazach Pięcioksięgu Mojżesza - Tory), w której opisane są zasady dietetyczne. Są one ściśle przestrzegane zwłaszcza przez ortodoksyjnych Żydów. Przygotowanie koszernych potraw jest przestrzegane przez rabinów, którzy mogą interpretować zasady koszerności. Dlatego też, często zdarza się, że rabinowie mają różne zdanie i poglądy na jeden pokarm.
  • Mięso w kuchni koszernej
    Bardzo ściśle określone są zasady dotyczące spożywania i przygotowania mięsa. Przede wszystkim musi ono pochodzić ze specjalnego uboju rytualnego, który nazywany jest szechitą. Szojchet, czyli osoba, która dokonuje uboju, musi spełniać określone wymagania. Jest to dorosły, religijny, żydowski mężczyzna, uczony w Talmudzie. Musi być także zdrowy psychicznie i fizycznie. Zanim zacznie pełnić swoją funkcję, musi odbyć specjalne praktyki i zdać egzamin. Tytuł szojcheta nadawany jest przez rabina. Procedura uboju polega na przecinaniu przełyku oraz arterii zwierzęcia tylko jednym cięciem, używając do tego specjalnego noża i odmawiając modlitwę. Nie każdy typ mięsa jest dozwolony. Można spożywać stworzenia wodne posiadające łuski, niektóre szarańcze, oraz zwierzęta posiadające "rozszczepione kopyto". Zabronione natomiast jest spożywanie świń, krwi, czy ryb bez łusek.
  • Zasady koszernego menu
    Określone mięso nie może być spożywane wraz z produktami mlecznymi. Dlatego też, w kuchni powinny być dwa komplety garnków (wedle zasad kaszrutu), ponieważ przygotowanie tych potraw także nie może odbywać się w tych samych naczyniach. Przerwa pomiędzy potrawami mięsnymi i mlecznymi powinna wynosić minimum kilka godzin. Nabiał (mleko i jaja) można spożywać pod warunkiem, że pochodzi od zwierząt, które także są koszerne. Potrawy i produkty, które można łączyć z mięsem oraz mlekiem jest nazywany "parwe". Ponadto niektóre z produktów, na przykład wino, nie mogą być sprzedawane przez osoby innych narodowości niż żydowska. Owoce powinny być zrywane z co najmniej trzyletnich drzew. Przed żydowskim świętem - Szabatem, przygotowywane są specjalne potrawy. W tym dniu Żydzi nie mogą rozpalać w piecu ani gotować. Dlatego też kuchnia koszerna bogata jest w zimne przekąski, a także potrawy przygotowywane w stygnących piecach chlebowych, między innymi czulent (tradycyjny gulasz).