Najlepsze metody wychowania dzieci

Metody wychowawcze to narzędzia umiejętnego, choć nie zawsze bezbolesnego wspierania dziecka na drodze ku dorosłości.

Dziecko nie jest przedmiotem i nie przychodzi na świat z instrukcją obsługi. Wszystkie narzędzia, czyli metody wychowawcze rodzic musi indywidualnie opracować dla każdego dziecka. Należy oczywiście zaznaczyć, że owe metody muszą być ciągle modyfikowane w miarę dorastania pociechy. Przy opracowywaniu takich narzędzi wychowawczych warto posiłkować się literaturą pedagogiczno-psychologiczną, doświadczeniami innych, a przede wszystkim własną intuicją i bardzo uważać, aby nie zostać manipulatorem.
Nie każda metoda wychowawcza jest odpowiednia dla danego dziecka, rodzica czy wychowawcy. Nie ma nic gorszego, jak mechaniczne stosowanie wobec niepowtarzalnej osoby, jaką jest dziecko, metod wychowawczych, które były skuteczne u kogoś innego - podobnie, jak z dawkowaniem i stosowaniem leków. Nie istnieją też cudowne metody wychowawcze a zapotrzebowanie na nie powodowane jest brakiem czasu, cierpliwości, autentyczności w byciu razem z dzieckiem. Należy również zdać sobie sprawę z powodu, dla którego stosujemy daną metodę wychowawczą - by zaspokoić własną potrzebę zrealizowania siebie lub uzyskać tak zwany święty spokój czy by zaspokoić potrzeby dziecka.

Wychowanie bezstresowe - anty-metoda wychowawcza
Często, wychowanie bezstresowe kojarzone jest z swobodnym rozwojem młodego człowieka, nie tłamszeniem jego indywidualności i talentów. Nic bardziej błędnego. Wychowanie bezstresowe to po prostu brak wychowania. Można by to przyrównać do hodowania różanego krzewu. Jeżeli chcemy uzyskać piękny kwiat i dorodną roślinę, to należy w odpowiednim czasie i miejscu przycinać tak zwane dziczki – niepotrzebne pędy. Właśnie do przycinania tych "dziczków" konieczne są działania wychowawcze - czasami drastyczne. Nie łudźmy się jednak, że zastosowanie jakiejś metody wychowawczej dopiero w tym momencie zaowocuje natychmiastową przemianą naszego dziecka, szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z nastolatkiem. Całe nasze wcześniejsze postępowanie, nasze życie, które było wnikliwie obserwowane i oceniane przez dziecko ma ogromny wpływ na to, czy będziemy w stanie wspierać go w tej drodze ku dorosłości.

Słuchać dziecka i z nim rozmawiać
Najlepsza metoda wychowawcza to słuchanie i rozmawianie. W tej metodzie najtrudniejsze wydaje się słuchanie, które wymaga empatii, zrozumienia, czasu i szacunku dla dziecka. Mówienie natomiast, jeżeli nie będzie miało oparcia w tym, co robimy, będzie niczym weksel bez pokrycia-zadowoli tylko przez chwilę. Rozmawiając z dzieckiem i słuchając, wyposażamy je w poczucie własnej wartości, co jest bezcenne w radzeniu sobie w dorosłym życiu.