Naprawa rejestru systemowego

Naprawa rejestru systemowego polega na różnych czynnościach. Każda z nich zależy od tego, co stało się z rejestrem lub jakie działanie użytkownika, bądź aplikacji doprowadziło do problemu.

Rejestr systemowy jest miejscem, gdzie wszystkie ważne informacje dotyczące składników i aplikacji systemu są przechowywane w jawnej bądź odpowiednio zaszyfrowanej postaci. Niestety czasem bywa, że pewne wpisy ulegają uszkodzeniu lub przez nieuwagę usuniemy nie ten wpis, co potrzeba. Rejestr jest bardzo newralgicznym punktem struktury systemu operacyjnego i jeśli nieumiejętnie i bez odpowiedniej wiedzy przejdziemy do edycji lub kasowania wpisów, może to mieć przykre konsekwencje w stabilności systemu operacyjnego. Na szczęście wszystkie zmiany wprowadzane w rejestrze systemowym można cofnąć odpowiednim narzędziem, co w konsekwencji można również nazwać naprawą rejestru systemowego.

Czyszczenie rejestru
Bywa jednak, że rejestr nie wymaga poważnych napraw a jedynie ingerencji w jego wpisy. Zdarza się to wówczas, gdy system traci stabilność lub jego uruchamianie i praca są spowolnione. Wówczas wystarczy użyć kilku programów, które pozwolą na wyczyszczenie rejestru ze zbędnych lub błędnych wpisów. Jest to znacznie wydajniejszy sposób, niż ręczna naprawa rejestru systemowego. W rejestrze systemowym zapisywane są wszelkie informacje, dotyczące aplikacji zainstalowanych na komputerze. Jest to element systemu, w którym każdy klucz zawiera wartość modyfikowalną lub odniesienie do pliku. Kiedy w systemie instalowane jest oprogramowanie, wpisy do rejestru są nieuniknione. Dodawane są informacje o sposobie uruchamiania, kluczach licencji lub wersji programu. Niestety odinstalowanie niechcianego programu nie zawsze wiąże się z usunięciem kluczy. W takim przypadku przydają się odpowiednie programy, pozwalające wyczyścić rejestr z niepotrzebnych wpisów. Obsługa jest zazwyczaj prosta, zaś każdy z tych programów posiada tryb, w którym nawet laik może bez problemu zakończyć akcję z powodzeniem. Nie daje to takiego efektu jak profesjonalne podejście do sprawy, jednak efekty są zadowalające w momencie, gdy naprawa rejestru systemowego nie jest konieczna.

Naprawa uszkodzonego rejestru
W systemach z rodziny Microsoft Windows rejestr systemu jest dostępny z poziomu konsoli uruchamiania. Można do niego przejść wybierając opcję uruchom z menu Start i wpisując komendę „regedit”. Pozwoli to na przeszukanie zawartości rejestru i modyfikowanie wpisów. Niestety mniej wprawni użytkownicy nie poradzą sobie z tym zadaniem. W przypadku, gdy rejestr systemu jest uszkodzony w dużym stopniu należy skorzystać z konsoli odzyskiwania systemu. Przywróci ona poprzedni stan rejestru, jednak tylko w przypadku, jeśli dysponujemy utworzonym wcześniej punktem przywracania. Zatem przed każdym modyfikowaniem rejestru powinniśmy utworzyć punkt przywracania systemu. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo w przypadku błędnej edycji rejestru.
W przypadku, gdy jednak dojdzie do jego uszkodzenia i komputer odmówi posłuszeństwa należy użyć konsoli przywracania systemu dostępnej z poziomu menu Start/Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe. W tym momencie naprawa rejestru systemowego polegać będzie na przywróceniu stanu rejestru do stanu poprzedniego i nastąpi ponowne uruchomienie komputera.