Negocjowanie warunków pracy krok po kroku

Negocjowanie warunków pracy wiąże się ze stresem oraz wizją porażki, jednak należy pamiętać, że sukces zależy od nas samych, naszej postawy oraz celów jakie chcemy osiągnąć.

Zanim przystąpimy do negocjowania warunków pracy musimy opracować strategię działania, tak aby osiągnąć zamierzony cel. Podstawą skutecznych negocjacji jest właściwe przygotowanie. Nigdy nie należy działać pod wpływem impulsu, gdyż stawka o którą gramy jest zbyt wysoka.

 

 

  • Krok pierwszy - określ cele.

Stojąc przed pracodawcą trzeba mieć świadomość, co chcemy uzyskać. Negocjowanie warunków pracy może dotyczyć zarówno materialnej postaci wynagrodzenia, wysokości premii, ubezpieczenia medycznego, jak również niematerialnej postaci - związanej z długością umowy, okresem wypowiedzenia, czy też zajmowanym stanowiskiem.

 

 

  • Krok drugi - przygotowanie do negocjacji.

Przede wszystkim należy ustalić oczekiwania oraz przypisać im priorytety ważności ich osiągnięcia. Dzięki temu podczas negocjowania warunków pracy będziesz wiedział, które zagadnienia możesz "odpuścić", a które są dla ciebie istotne dla osiągnięcia satysfakcji.
Bez względu na cele musisz zgromadzić informacje o pracodawcy oraz branży w jakiej pracujesz. Idąc na rozmowę powinieneś wiedzieć jak wygląda sytuacja firmy, jakie miała obroty, czy osiągała zyski. Jeżeli przedsiębiorstwo dobrze prosperuje łatwiej będzie ci poprosić o podwyżkę. Zapoznaj się z wizją i misją firmy, tak aby podczas negocjacji móc się do nich odnieść. Nie zapomnij zgromadzić informacji o sytuacji osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach w konkurencyjnych firmach. Dzięki temu łatwiej będzie ci ustalić, czy cele które chcesz osiągnąć są realne.

 

 

  • Krok trzeci - przygotuj argumenty i kontrargumenty.

Idąc na spotkanie nie możesz przedstawić wyłącznie swoich żądań. Musisz zaoferować coś w zamian, czyli określone korzyści dla firmy. Przypomnij jakie osiągnąłeś sukcesy, jakie masz doświadczenie, jak dobrze znasz języki oraz jak przekłada się to sukces firmy. Podczas rozmowy musisz być gotowy, na to że zostaną przedstawione twoje niedociągnięcia. Określ swoje słabe strony, tak aby nie zostać zaskoczonym. Staraj się zmniejszyć ich wagę lub przedstaw co robisz, aby je zniwelować. Bądź szczery. Kłamstwo nie popłaca i szybko wyjdzie na jaw, że na przykład nie doskonalisz języka obcego.

 

 

  • Krok czwarty - negocjowanie warunków pracy

Idąc na spotkanie musisz być pozytywnie nastawiony, a rozmowy nie zaczynać od przedstawienia oczekiwań, ale od tego jak dobrze firma prosperuje. Stając twarzą w twarz z przełożonym pamiętaj nie tylko o tym, co chcesz osiągnąć, ale również o tym by być elastycznym. Postawienie sztywnych warunków może wiązać się z niepowodzeniem. Lepiej jest przedstawić zakres oczekiwań - lekko wygórowanych - tak aby mieć pole manewru. Warto czasem w danym temacie odpuścić, aby zyskać w innym.
Negocjowanie warunków pracy powinno odbywać się w kulturalnej atmosferze, dlatego zachowaj spokój podczas rozmowy. Pamiętaj, że jeżeli nie odniesiesz sukcesu, to nie warto psuć stosunków z pracodawcą lub burzyć swojego wizerunku budowanego podczas rozmowy rekrutacyjnej.