Nerwica natręctw - objawy i leczenie

Nerwica natręctw to choroba polegająca na występowaniu u pacjenta natrętnych myśli (obsesji) i czynności (kompulsji), leczona jest głównie przez psychoterapię.

Nerwica natręctw (obecnie częściej używana jest nazwa zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) to choroba z grupy zaburzeń lękowych, której głównym objawem jest występowanie natrętnie powracających myśli i impulsów oraz wykonywanie wskutek nich określonych czynności o charakterze rytualnym. Zaburzenie to dość często współwystępuje z depresją lub jest jego przyczyną. Cierpi na nie około 2% ludzi, równie często kobiety, jak i mężczyźni.

 

  • Objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Osoby cierpiące na to zaburzenie skarżą się głównie na natrętnie powracające myśli i impulsy (zwane obsesjami), o treści sprzecznej z ich przekonaniami czy ideami. Na przykład osoby bardzo religijne mogą doświadczać myśli bluźnierczych, osoby bardzo surowo i restrykcyjnie wychowywane mogą nawiedzać myśli o rozwiązłości seksualnej, przykładne matki mogą cierpieć z powodu impulsów nakazujących im zabić własne dzieci. Zazwyczaj pojawienie się tych myśli wywołuje u tych osób lęk, który redukowany jest przez wykonanie rytualnych czynności, zwanych kompulsjami. Najczęściej pojawiające się czynności przymusowe to mycie rąk kilkadziesiąt razy w ciągu dnia i kilkakrotne sprawdzanie wyłączenia gazu i zamknięcia drzwi. Mogą też występować takie kompulsje jak obracanie się dookoła, zanim usiądzie się na krzesło, unikanie nadeptywania na spoiny między płytkami w chodniku i wiele innych. Pomimo iż chorzy zdają sobie sprawę z bezsensowności swoich działań, nie potrafią przeciwstawić się im i wierzą, że w ten sposób powstrzymają jakąś katastrofę, która wydarzyłaby się, gdyby nie wykonali tych czynności. Zachorowanie na nerwicę natręctw może wiązać się także z różnego typu fobiami, na przykład kompulsywne mycie rąk i wszystkich sprzętów domowych może być spowodowane lękiem przed brudem i zarazkami.

 

  • Leczenie nerwicy natręctw

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest jednym z najcięższych typów nerwicy, który w bardzo dużym stopniu uniemożliwia chorym normalne funkcjonowanie. Terapia psychologiczna tego zaburzenia jest więc dość długa i polega przede wszystkim na rozwiązaniu konfliktów psychicznych, które tkwią wewnątrz chorego i są przyczyną występowania obsesji i kompulsji. Przepracowanie przez chorego jego wewnętrznych konfliktów pozwala uwolnić mu się od lęku, a więc i od objawów, które służą jego redukcji. Jeżeli przyczyną nerwicy natręctw jest określony rodzaj fobii, terapia ma za zadanie uświadomienie pacjentowi, że żadne tragiczne wydarzenia nie wystąpią, nawet jeśli nie wykona danych czynności (na przykład nie umrze, nawet jeśli nie umyje rąk).