Nieoceniona rola babci w życiu rodzinnym

Rola babci w życiu wnuków: opieka nad nimi, uczenie ich, ale także kultywowanie tradycji i przekazywanie wnukom wspomnień i pamiątek rodzinnych.

Dzisiejsze babcie są inne niż te sprzed dwóch - trzech dekad. Są najczęściej kobietami jeszcze pracującymi: albo jeszcze przed albo już w trakcie emerytury. Coraz późniejsze macierzyństwo oznacza również, iż babciami zostają coraz później. Rola babci zmieniała się wraz z zachodzącymi zmianami gospodarczymi i ekonomicznymi.

Rola babci pracującej

Praca po przejściu na emeryturę to obecnie standard. Praca nie tylko w celu podwyższenia sobie wysokości emerytury w kolejnych latach, ale także po to, aby pomóc dzieciom i wnukom, aby sfinansować dodatkowe zajęcia w przedszkolu i w szkole, wreszcie w celu umożliwienia wnukom wyjazdu na ferie zimowe i letnie wakacje.

Rola babci niepracującej

Babcia niepracująca jest samym dobrem. Zajmuje się wnukami przez większość dnia – do powrotu rodziców z pracy. W tym czasie bawi się z wnukami, czyta, rysuje z nimi, uczy je wykonywania prostych czynności takich jak wiązanie butów, zapinanie guzików, ubierania się, samodzielnego jedzenia. Dzięki babci uczą się również sprzątania swojego pokoju, zbierania zabawek po skończonej zabawie. Nieco starsze dzieci babcia uczy przygotowywania kanapek, gotowania podstawowych potraw. Niemal mimochodem uczą się one samodzielności w trakcie prostych zajęć domowych.

Rola babci w przekazywaniu wspomnień

Babcia jest osobą, która wychowała już swoje dzieci, jest kimś kto wnukom może opowiadać o tym, jacy byli ich rodzice w wieku dziecięcym. Dzięki babci dzieci dowiadują się jak dorastali ich rodzice, jak się uczyli, jakie zabawki były ich ulubionymi, jakie były realia codziennego życia przed dwudziestoma - trzydziestoma laty. Z dziadkami wnuki nawiązują często silniejsze kontakty emocjonalne, niż z rodzicami. To babcia przekazuje tradycje rodzinne, nie tylko tak prozaiczne jak gotowanie potraw ze swojego dzieciństwa, ale także uczy je przysłów, powiedzeń, przybliża czasy niepamiętane przez ich rodziców.

Niedoceniana rola babci

Codzienna obecność babci w życiu rodzinnym uczy już małe dzieci kontaktu ze starszymi ludźmi. Z jednej strony motywuje starsze osoby do bardziej aktywnego życia, z drugiej zaś uczy dzieci szacunku do starszych, często mniej sprawnych fizycznie i intelektualnie ludzi. Jednak im starsi ludzie, tym większą posiadają mądrość życiową – nią przede wszystkim – niezauważalnie wręcz – dzielą się z wnukami. Roli babci w życiu rodzinnym nie można nie docenić: tak jej obecności, umiejętności i chęci dzielenia się wiedzą, jak i nieskończonej wydawałoby się cierpliwości do wnucząt.