Nieprawidłowy rozwój płodu - co należy wiedzieć

Wieloletnie badania nad nieprawidłowym rozwojem płodu pomagają wyodrębnić czynniki mające wpływ na te nieprawidłowości oraz zastosować właściwe leczenie.

Nieprawidłowy rozwój płodu najczęściej jest wykrywany za pomocą badania USG lub testów przesiewowych. Podczas wykonywanego rutynowo w każdej ciąży badania USG lekarz ocenia między innymi czynność serca płodu, jego budowę oraz pomiary takie jak obwód główki czy przyzierność karkowa. Daje to obraz tego, jak płód się rozwija. Przyszłe mamy często niepokoi fakt, że np. pomiar główki wskazuje na inny wiek ciąży niż pomiar kości udowej. Najczęściej te odchylenia są niewielkie, a dzieci rosną w różnym tempie i mogą różnić się między sobą wzrostem.

 

 

  • Klasyfikacja zaburzeń w nieprawidłowym rozwoju płodu
    Ze względu na postępowanie lecznicze wyróżniamy 2 grupy nieprawidłowości: wady wymagające natychmiastowego leczenia operacyjnego oraz wymagające wczesnego leczenia zachowawczego. Najczęściej wykrywane zaburzenia to nieprawidłowości układu nerwowego jak bezmózgowie, wodogłowie oraz przepukliny mózgowo-rdzeniowe; nieprawidłowości układu szkieletowego jak rozszczep kręgosłupa; zespoły wad wrodzonych, jak zespół Downa lub Pataua; wady cewy nerwowej lub wady serca. Wczesne wykrycie nieprawidłowości ma kolosalne znaczenie gdyż dziś z powodzeniem wykonuje się zabiegi operacyjne w życiu płodowym. Bywają też przypadki, gdy nie czeka się na 40. tydzień ciąży, ale decyduje o wcześniejszym rozwiązaniu za pomocą cesarskiego cięcia i skierowania noworodka bezpośrednio pod opiekę specjalisty. 
  • Czynniki wpływające na nieprawidłowości w rozwoju płodu
    Częstą przyczyną nieprawidłowego rozwoju płodu są geny. Nierzadko jednak mają na to wpływ czynniki pozagenetyczne - teratogeny. Na niektóre z nich nie mamy wpływu na przykład choroby zakaźne, jak choćby niebezpieczna we wczesnej ciąży różyczka. Część teratogenów jest jednak możliwa do wyeliminowania. Trzeba stosować odpowiednia dietę, wykluczyć alkohol, unikać stresów, odstawić lekarstwa niedozwolone w ciąży. Łączy się to z dyskomfortem, szczególnie jeśli przyszła mama ma niezdrowe nawyki żywieniowe, pali papierosy. Jeśli jednak poświęci się z myślą o dziecku, wszystkie wyrzeczenia pójdą w zapomnienie z chwilą, gdy weźmie je pierwszy raz w ramiona. 
  • Co oznacza dla rodziców informacja, że płód nie rozwija się prawidłowo?
    Wiąże się z tym niepokój co jest całkowicie naturalne. Jednak taka informacja pozwala się oswoić zawczasu z faktem. Rodzice wiedząc, co ich czeka przygotowują się psychicznie, szczególnie jeśli wada jest niewielka, jak np. często wykrywany rozszczep podniebienia oraz wargi. Naturalną rzeczą jest, że gdy opadną pierwsze emocje rodzice pragną skupić się na pomocy dziecku i zaplanować jego leczenie. Stres jest zdecydowanie większy, gdy dowiedzą się o tym w chwili porodu. Mama i tata powinni pamiętać, że w wielu przypadkach nieprawidłowego rozwoju płodu leczenie można podjąć jeszcze przed narodzinami. Nierzadko właściwa diagnoza i leczenie pozwala uratować zdrowie a nawet życie dziecka! Pomimo szoku, jaki przeżywają w chwili, gdy słyszą słowa: "Płód nie rozwija się prawidłowo" otrzymują jednocześnie szansę na wcześniejsze leczenie swojej pociechy.