O rodzajach kart płatniczych

Karty kredytowe, z odroczonym terminem płatności, debetowe, obciążeniowe, przedpłacone i wirtualne, to rodzaje kart o różnym systemie autoryzacji i rozliczania należności.

Karty wydawane przez instytucje finansowe, umożliwiając dokonywanie płatności pieniądzem elektronicznym, podnoszą wygodę i bezpieczeństwo transakcji. W zależności od sposobu rozliczania operacji, można rozróżnić poszczególne rodzaje kart płatniczych.

Karty kredytowe

Ich wydanie jest równoważne z przyznaniem przez bank limitu kredytowego, dostosowanego do sytuacji finansowej klienta. Posiadanie karty umożliwia zarówno dokonywanie płatności, jak i pobieranie pieniędzy w bankomacie. Debet na karcie kredytowej jest wysoko oprocentowany, jednak na ogół klientowi przysługuje tak zwany grace period, czyli okres w którym odsetki nie są naliczane, pod warunkiem, że pieniądze posłużyły płatności za zakupione dobra, a nie zostały pobrane w formie gotówki. Jeżeli w tym czasie kwota zadłużenia zostanie spłacona, klient nie ponosi dodatkowych kosztów. W razie spłaty zadłużenia po upływie okresu bezodsetkowego trzeba jednak zapłacić należność za cały okres kredytowania, również za grace period.

Karty z odroczonym terminem płatności

Karty z odroczonym terminem płatności i kredytowe to podobnie działające rodzaje kart płatniczych, jednak w pierwszym przypadku nie można odnawiać kredytu przez spłatę części zadłużenia i po upływie określonego w umowie czasu klient musi spłacić całą wykorzystaną kwotę wraz z odsetkami.

Rodzaje kart płatniczych powiązanych z rachunkiem bankowym

Do tego rodzaju kart należą karty debetowe i obciążeniowe. Wypłaty z kart debetowych obciążają konto bankowe. Kwota transakcji nie może przewyższać środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub przyznanego debetu. Operacje wymagają autoryzacji. Rodzaje kart płatniczym umożliwiających osiągnięcie ujemnego salda na koncie bankowym to karty obciążeniowe. Zaciągnięty w ten sposób dług jest oprocentowany i powinien być spłacany zgodnie z umową.

Karty przedpłacone

Nie są one powiązane z kontem a korzystanie z nich często nie wymaga dodatkowej autoryzacji. Bywają nazywane elektronicznymi portmonetkami, ponieważ można z nich "wyjąć" jedynie wcześniej wpłaconą sumę. Do tego typu należą między innymi rodzaje kart płatniczych na okaziciela i podarunkowych. Na ogół rodzaje kart płatniczych podarunkowych są wydawane przez instytucje niefinansowe na przykład sieci sklepów i mogą być związane ze specjalnymi programami lojalnościowymi.

Karty wirtualne

Niektóre rodzaje kart płatniczych nie mają postaci fizycznej. Należą do nich karty wirtualne, istniejące jako zarejestrowany w bankowym systemie numer. Służą do dokonywania rozliczeń przez internet i inne łącza telekomunikacyjne.