O Uniwersytecie Jagiellońskim - Cudze chwalicie, swego nie znacie

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Zawdzięcza to nie tylko historii i kadrze naukowej, lecz również współpracy z przedsiębiorcami.

Uniwersytet Jagielloński jest najdłużej działającą uczelnią w Polsce. Do dzisiaj kształci jednych z najlepszych absolwentów w kraju, którzy są doskonale przygotowani do pracy na rynku polskim i zagranicznym. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego Początek Uniwersytetu Jagiellońskiego datuje się na 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki otworzył uniwersytet oparty na tradycji bolońskiej i padewskiej. Obecną nazwa jest uhonorowaniem zasług dynastii Jagiellonów, której ówczesne Studium Generale zawdzięcza odnowienie i dynamiczny rozwój w 1400 roku. Do grona studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego należą, tak znakomite osobistości jak m.in. Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowic (współtwórcy europejskiego prawa międzynarodowego), Jan z Głogowa (astronom, geograf), Mikołaj Kopernik (rozpowszechnił teorię heliocentryczną) oraz Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II).

 

  • Współczesny Uniwersytet Jagielloński
    Według niezależnych rankingów polskich uczelni Uniwersytet Jagielloński znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W roku akademickim 2011/2013 naukę rozpocznie tutaj 19856 osób. Studenci kształcą się na 15 wydziałach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich i podyplomowych. Uczelnia prowadzi również zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Akademii Dzieci. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uczy się ponad 1300 obcokrajowców z całego świata. Odpowiadając na zapotrzebowanie swoich słuchaczy, na uczelni są prowadzone studia i wykłady w języku angielskim. Nierzadko również na wystąpienia są zapraszani czołowi, światowi naukowcy.
  • Wyjątkowe osiągnięcia
    Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński jest jednym z dwóch uniwersytetów w Polsce edukujący przyszłych lekarzy. Tutejsi specjaliści są polskimi prekursorami m.in. w zakresie rekonstrukcji skóry twarzy, czy wstawienia zastawki biologicznej z końskiego worka osierdziowego. Natomiast biotechnolodzy pracują nad pozyskiwaniu nowych form walki z nowotworem. Uczelnia zawdzięcza sukcesy także humanistom. Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pierwsi w Polsce w pełni samodzielnie zrealizowali projekt na ziemiach Majów, co skutkowało okryciem niesplądrowanego grobowca władcy.
  • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim
    Uniwersytet jest wpisany w poczet członków organizacji międzynarodowych, takich jak: European University Association, COIMBRA GROUP, UTRECHT Network, czy EUROPEUM. O prestiżu uczelni świadczy również akredytacja nadana przez Departament USA. Ponadto Uniwersytet Jagielloński współpracuje z 220 uczelniami zagranicznymi, co przyczynia się m.in. do częstych wymian studenckich. Uniwersytet Jagielloński współpracuje również z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach m.in. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Ponadto Uniwersytet Jagielloński wspiera swoich studentów poprzez Inkubatory Przedsiębiorczości.