Obowiązki świadków na ślubie

Do najważniejszych obowiązków świadków na ślubie należy czuwanie nad przygotowaniami i przebiegiem całej uroczystości, a także wspieranie Młodej Pary.

Bycie świadkiem na ślubie to ogromny zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność. Osoby pełniące tę funkcję, najczęściej rodzina lub przyjaciele Państwa Młodych, mają za zadanie wspierać narzeczonych przez cały okres przygotowań do ceremonii zaślubin aż do zakończenia uroczystości weselnych. Ostateczny zakres obowiązków świadków na ślubie zależy od indywidualnych ustaleń z Młodą Parą, warto jednak zdawać sobie sprawę, jak wiele pracy czeka świadków w toku przygotowań.

Od zaręczyn do ślubu
Aby małżeństwo było ważne w świetle prawa, obowiązkiem świadków na ślubie jest przede wszystkim złożenie podpisów pod aktem stwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego. W rzeczywistości samo podpisanie dokumentów, a tym samym poświadczenie ważności małżeństwa to zaledwie jeden z licznych obowiązków świadków i zwieńczenie długiego okresu intensywnych przygotowań, w których odgrywają oni kluczową rolę. W trakcie przygotowań przedślubnych do ich zadań należy między innymi sprawowanie pieczy nad listą prezentów, pomoc w wyborze sukni ślubnej, garnituru i wszelkich dodatków dla Młodej Pary, a także wspieranie narzeczonych w innych działaniach organizacyjnych, na przykład wyborze sali, wysyłaniu zaproszeń czy ustalaniu weselnego menu, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Często to właśnie na świadkach spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, aby dopełnione zostały wszystkie formalności i kwestie organizacyjne, gdyż przyszli małżonkowie w natłoku innych spraw i stresie nierzadko nie mają do tego głowy. Przed ślubem świadkowie odpowiedzialni są również za organizację wieczoru panieńskiego oraz kawalerskiego dla Państwa Młodych.

Oficjalna uroczystość i huczna zabawa po przysiędze
W dniu ślubu świadkowie powinni towarzyszyć Młodej Parze już na kilka godzin przed planowaną ceremonią, by pomóc im przygotować się do uroczystości, stanowić dla nich wsparcie w chwili, gdy dopadnie ich przedślubne zdenerwowanie i zapewnić, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tradycja nakazuje, aby to świadkowa wpięła welon we włosy Panny Młodej, a świadek odebrał najpierw Pana Młodego, a potem jego przyszłą małżonkę z domu i zawiózł na miejsce ceremonii. Niezwykle istotnym obowiązkiem świadka na ślubie jest także pilnowanie obrączek, dostarczenie ich do kościoła lub urzędu i wręczenie osobie prowadzącej uroczystość. Gdy po oficjalnej części uroczystości nadchodzi czas składania życzeń, obowiązkiem świadków jest stanie przy świeżo poślubionej parze i odbieranie od gości kwiatów i prezentów, a następnie dopilnowanie, aby zostały przewiezione w ustalone wcześniej miejsce. W trakcie wesela świadkowie powinni wspierać Młodą Parę, dbać o gości i czuwać nad przebiegiem całej zabawy. Powszechnie przyjętym zwyczajem jest, że w trakcie zabawy świadkowa dba o wygląd Panny Młodej, a świadek polewa gościom alkohol. Przywilejem i obowiązkiem świadka na ślubie jest również wzniesienie w trakcie wesela toastu za zdrowie nowożeńców i złożenie im życzeń.