Obudowa termostatu - wymiana krok po kroku

Obudowa termostatu pokojowego doskonale rozwiązuje problem wyrównywania poziomu temperatury w pomieszczeniu.

Prawidłowe ustawienie parametrów obudowy termostatu będzie gwarantować jego skuteczną pracę, jak i pozwoli używać kilku termostatów jednocześnie w jednym mieszkaniu. Skonfigurowanie termostatu jest niezbędną czynnością, która pozwoli na skoordynowanie działań urządzeń grzewczych, jak i automatyczne reagowanie na wszelkiego typu nieprawidłowości.

Instalacja systemu
Należy zainstalować moduł główny oraz rozszerzeniowy w wybranym pomieszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. Poprzez przewód, znajdujący się w zestawie obudowy termostatu podłącza się moduł rozszerzeniowy. Wykonuje się dalej zamontowanie termostatów z ustaleniem dla nich odpowiednich kanałów ze względu na wybór pomieszczeń. Za pomocą przewodu należy podłączyć odbiornik sygnału WLRC – 19 do modułu głównego WLM. Podłącza się siłowniki do modułu głównego tak, jak wskazują na to pętle grzewcze. Moduł kompensacji pogodowej WLOC – 19 montuje się na ścianie północnej, by uniknąć oddziaływania na urządzenie promieni słonecznych. Zgodnie z przepisami elektrycznymi należy podłączyć zasilanie 230 V AC, kocioł oraz pompy ogrzewania podłogowego.

Aktywowanie trybu nauki
Należy nacisnąć przycisk „tryb nauki”, jaki znajduje się pod panelem termostatu i przytrzymać około 2 sekundy, aż pojawi się cichy dźwięk. Następnie do skonfigurowania urządzenia trzeba wybrać przycisk oznaczony ikoną zegara i również przytrzymać 2 sekundy, do pojawienia się napisu „init”. Informuje on o wysyłaniu sygnału przez termostat w celu identyfikowania warunków panujących w pomieszczeniu. W celu wyszukania innych termostatów w mieszkaniu należy włączyć mikro przełącznik DIP – 3. Obudowa termostatu posiada wbudowaną diodę, która zacznie świecić się na czerwono. Diody, które będą wskazywać poszczególne kanały, na jakich odbierane są termostaty, będą świecić się ciągłym światłem. Taki proces kończy się poprzez wyłączenie mikro przełącznika DIP – 3.

Testowanie termostatów
Należy ustawić temperaturę termostatów na poziom minimalny. Należy włączyć mikro przełącznik DIP – 1, znajdując się na module głównym, by aktywować system sprawdzania systemu. Aby taki test odbył się prawidłowo zalecane jest wyłączenie wszelkich urządzeń takich jak pompa, zawór mieszający, czy siłownik zaworu mieszającego. Sprawdzanie systemu potrwa dwie godziny. Obudowa termostatu powinna reagować na wysoką temperaturę, dlatego też należy przeprowadzić test, podkręcając regulator temperatury termostatu na najwyższy poziom. Powinna zaświecić się czerwona dioda kanału danego pomieszczenia, a siłownik zainstalowany do tego samego kanału otworzy się.

Testowanie pracy urządzeń
Należy sprawdzić, czy prawidłowo działa pompa ogrzewania podłogowego, a także zwrócić uwagę na to, czy nastąpiło otwarcie zaworu mieszającego. Testując pracę kotła, należy włączyć mikro przełącznik DIP – 2, co spowoduje uruchomienie przekaźnika kotła i będzie to trwać przez jedną minutę. Kończąc wszystkie testy, trzeba ustawić mikro przełączniki na tryb OFF. Zalecana temperatura, na jaką należy korzystnie jest ustawić obudowę termostatu to 21°C. Tak skonfigurowane urządzenie będzie od tej pory funkcjonować i reagować automatycznie, zgodnie z wszelkimi ustaleniami, jakie zostały wprowadzone i zarejestrowane przez czujniki termostatu.