Opieka nad dzieckiem po rozwodzie – problematyka

Rozwód rodziców to rewolucja w życiu każdego dziecka, ale i opiekunów. Dobra opieka nad dzieckiem po rozwodzie zależy głównie od chęci porozumienia rodziców.

Decyzja o rozwodzie małżonków nigdy nie należy do łatwych, tym bardziej, jeśli w grę wchodzi również wspólne dziecko. To, kto będzie miał prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest sprawą równie ważną. Nigdy nie można zapominać, że biorąc rozwód z partnerem, nie rozwodzimy się tym samym z dzieckiem, a ono zawsze będzie potrzebowało obojga rodziców. Opiekę nad dzieckiem po rozwodzie można sprawować na różne sposoby.

Osobno a jednak razem
Orzekając rozwód pomiędzy małżonkami, sąd musi przyznać opiekę nad dzieckiem jednemu z nich. Idealną sytuacją byłoby, aby opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawowało oboje rodziców w miarę swoich możliwości. Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej należy do gestii sądu i woli rodziców. Ma ono wiele plusów, bo gdy dorośli potrafią rozstać się w zgodzie i wciąż wspólnie dbać o wychowanie swojego dziecka, zachowuje ono poczucie bezpieczeństwa i miłości. Rodzice mogą wspólnie i w porozumieniu decydować o sprawach opieki i wychowania małoletniego. W tym modelu oboje rodziców mają pełne prawa rodzicielskie oraz jednakowe obowiązki względem dziecka. W zachwianym świecie małego człowieka, który nie do końca rozumie jeszcze samego pojęcia rozwodu jego rodziców i które przywykło, że ma ich oboje dla siebie, taka forma opieki niosłaby za sobą wiele zalet. Dzięki temu opieka nad dzieckiem po rozwodzie nie będzie kolejną walką byłych małżonków. Do tego jednak potrzeba niezwykłej dojrzałości obojga rodziców, tak aby dziecko w jak najmniejszym stopniu odczuło konsekwencje ich decyzji.

Z mamą lub z tatą
Dziecko dowiadując się o rozwodzie rodziców jest stawiane przed wieloma niewiadomymi. Z kim będzie mieszkało, kto będzie się nim opiekował, czy wciąż jest tak samo kochane. Trzeba wspólnymi siłami zrobić wszystko, by nie obwiniało się za rozbicie rodziny. Niestety, nie zawsze przyjacielskie stosunki z byłym małżonkiem i wspólne ustalenia są możliwe, a dojście do porozumienia w sprawie wychowania i opieki nad dzieckiem musi ustalać sąd. Dotyczy ono między innymi wykonywania władzy rodzicielskiej, obowiązków alimentacyjnych, utrzymywania kontaktów z dzieckiem, ale także wyjazdów, odwiedzin, kształcenia czy leczenia. W wydawaniu takich postanowień sąd przede wszystkim ma na uwadze dobro małoletniego. W żadnym wypadku dziecko nie może być powodem czy kartą przetargową w walce rodziców pomiędzy sobą. Jego świat i tak odwrócił się do góry nogami, dlatego należy zrobić wszystko, aby bezustannie czuło miłość ze strony obojga rodziców. Trzeba pamiętać, że zarówno mama, jak i tata, są dla dziecka najważniejsi. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb. Ono kocha rodziców tak samo i niedopuszczalne jest przeciąganie dziecka na stronę któregoś z rodziców.