Opłaty notarialne - dlaczego są tak wysokie

Zanim złożymy wizytę w kancelarii notarialnej warto wiedzieć, z jakimi kosztami należy się liczyć i czym są opłaty notarialne.

Notariusz, inaczej rejent, to osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest sporządzanie odpowiednich dokumentów mających charakter dokumentu urzędowego. Dokumenty te mają na celu zabezpieczenie praw i obowiązków wszystkich stron, a notariusz zobowiązany jest do bezstronności i zachowania tajemnicy zawodowej. Za wykonane czynności notariusz pobiera opłaty notarialne, które zależne są od charakteru i wartości przeprowadzonej czynności. Działalność notariuszy w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku „Ustawa o notariacie”.

W jakiej sytuacji wizyta u notariusza jest konieczna?
Kancelarię notarialną odwiedzamy najczęściej w sytuacjach: sprzedaży, nabycia lub zamiany nieruchomości (mieszkanie, dom, działka); zrzeczenia się własności nieruchomości lub jej przeniesienia; sporządzenia testamentu lub odwołania wcześniej już sporządzonego; oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; potwierdzenia kopii z okazanym oryginałem; potwierdzenia własnoręczności podpisu; sporządzenia pełnomocnictwa lub intercyzy.

Ile zapłacimy za wizytę w kancelarii – opłaty notarialne
Za wizytę u notariusza musimy zapłacić i to nie mało, są to tzw. opłaty notarialne. Korzystanie z usług notariusza to dla przeciętnego Kowalskiego niemały wydatek. Ale trzeba wiedzieć, że tylko część pieniędzy, które płacimy stanowi wynagrodzenie rejenta. Najwięcej zapłacimy w przypadku nabycia nieruchomości. Na całkowite wynagrodzenie kancelarii, czyli opłaty notarialne składa się w pierwszej kolejności taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) - jej maksymalna wysokość jest ustalona rozporządzeniem ministra i zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. I tak maksymalna taksa notarialna np. od wartości nieruchomości w przedziale od 60000 zł do 1000000 zł wynosić będzie 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł. Przy zakupie mieszkania, domu jednorodzinnego lub działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapłacimy połowę tej stawki. Kolejne opłaty to VAT od taksy notarialnej; podatek od czynności cywilnoprawnych – przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym wynosi on 2% wartości nieruchomości; opłata za wpis do Ksiąg Wieczystych oraz opłata za każdy odpis aktu.

Opłaty notarialne na konkretnym przykładzie
Załóżmy, że kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym za kwotę 279 000 zł. Z jakimi kosztami musimy się liczyć odwiedzając notariusza? Na przykładzie tym obliczymy opłaty notarialne: 943 zł+  (połowa maksymalnej taksy) 216,89 +  (VAT od taksy) 5580 zł + (podatek od czynności cywilnoprawnych 2%) 200 zł (opłata za wpis do KW) = 6939 zł