Pisanie do góry nogami w edytorze tekstu

Pole tekstowe, rysunek, specjalna czcionka albo strona internetowa to proste sposoby na pisanie do góry nogami w edytorze tekstu.

Pisanie do góry nogami może mieć liczne zastosowania - ogłoszenia z numerem telefonu do oderwania, test z niewidocznymi odpowiedziami albo numerki lub imienne kartki na stoliki. Popularne edytory tekstu jak najbardziej umożliwiają tę czynność a przy tym nie wymagają od użytkowników any wysiłku ani specjalnych umiejętności.

 

 

  • Pole tekstowe
    Najprostszym sposobem na pisanie do góry nogami jest skorzystanie z narzędzia zwanego Polem Tekstowym. Użytkownicy Microsoft Office Word mogą je wstawić przy pomocy przycisku Pole Tekstowe, widocznego na pasku narzędzi Rysowanie. Po kliknięciu przycisku należy zaznaczyć obszar pola poprzez wciśnięcie, przytrzymanie i przeciągnięcie lewego przycisku myszy. Po wpisaniu tekstu, Pole Tekstowe można obrócić o dowolny kąt przy pomocy uchwytu obrotu (zielona kropka) widocznym blisko utworzonego Pola Tekstowego. Obracanie Pola Tekstowego nie jest niestety możliwe w przypadku MS Word 2007. Użytkownicy OpenOffice Writer mogą skorzystać z podobnego narzędzia, nazwanego po prostu Tekst (oznaczone dużą literą T) na pasku narzędzi Rysunek. Wykonanie takiego Tekstu przebiega analogicznie jak w przypadku Pola Tekstowego, inaczej natomiast dokonuje się obrotu. Zaznaczony Tekst można obrócić klikając przycisk Obróć, widoczny na pasku narzędzi Właściwości Obiektu Rysunkowego (zwykle pojawiającym się u góry edytora po wybraniu przycisku Tekst).
  • WordArt lub Fontwork
    Innym sposobem na pisanie do góry nogami jest wstawienie obiektu typu WordArt (w przypadku MS Word) lub Fontwork (dla użytkowników OpenOffice Writer). WordArt można wstawić do tekstu klikając przycisk WordArt na pasku narzędzi Rysowanie lub przycisk Wstaw Obiekt WordArt na pasku narzędzi WordArt. Kliknięcie przycisku otworzy okno wyboru stylu, w jakim ma być wykonany napis. Po dokonaniu wyboru pojawi się jeszcze jedno okno, tym razem służące do wprowadzenia pożądanego tekstu. Po zatwierdzeniu tekstu, WordArt można obrócić podobnie jak Pole tekstowe przy pomocy uchwytu obrotu. W przypadku OpenOffice Writer rzecz przebiega podobnie. Należy wybrać przycisk Fontwork (oznaczony dużą literą A) z paska narzędzi Rysunek i wybrać styl tekstu. Treść napisu można zmienić klikając dwukrotnie na obiekcie. Fontwork można obrócić podobnie jak Tekst, zaznaczając go i klikając przycisk Obróć na pasku narzędzi Właściwości Obiektu Rysunkowego.
  • Specjalna czcionka albo strona internetowa
    Istnieją również inne sposoby na pisanie do góry nogami w edytorze tekstu, jednak wymagają one użycia osobnych narzędzi. Jednym z nich może być pobranie specjalnej czcionki, która po prostu przedstawia odwrócone litery. Inną możliwością jest skorzystanie ze strony internetowej, jak na przykład fliptitle.com, która umożliwia pisanie do góry nogami. Aby z niej skorzystać wystarczy tylko wpisać odpowiedni tekst w polu Your Text, następnie skopiować zawartość pola Flipped Text i wreszcie wkleić ją do używanego edytora tekstu. Naturalnie, aby zmienić cokolwiek w tak skopiowanym tekście, trzeba będzie ponownie skorzystać ze strony.