Planowanie - gra w karty dla czterech osób

Przewidzenie, ile razy uda się wziać wyłożone karty to główna zasada Planowania - ciekawej, towarzyskiej gry w karty dla czeterch osób.

Planowanie to gra w karty dla czterech osób. Minimalna liczba graczy to dwoje, jednak jeśli jest ich czworo, rozgrywka jest dużo ciekawsza. Potrzebna jest do niej pełna talia, składająca się z 52 kart, od dwójek do asów. Rozgrywka składa się z określonej liczby rund. Ich ilość zależy od liczby graczy; im jest ich więcej, tym więcej rozdań.

 

 

 • Podstawowe informacje
  W każdej rundzie tej gry dla czterech osób jeden z graczy rozdaje karty. Pierwsze rozdanie należy do losowo wybranego gracza, następnie kolej rozdawania przypada na siedzącego po jego lewej stronie i tak dalej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W pierwszej rundzie każdy z graczy otrzymuje 13 kart, zaś w każdej kolejnej o jedną kartę mniej (w drugiej rundzie 12 kart, w trzeciej 11, i tak aż do 1 karty). Rozdań, w których gracze otrzymują po jednej karcie jest tyle, ilu graczy liczy rozgrywka. 
 • Deklarowanie lew
  Każdy gracz (rozpoczynając od siedzącego po lewej stronie osoby rozdającej karty) deklaruje, ile lew (kompletów kart) weźmie w danym rozdaniu. Gracz, który licytuje jako ostatni nie może jednak wybrać takiej liczby, że łącznie z lewami zadeklarowanymi przez innych graczy, ich suma byłaby równa liczbie wszystkich lew, jakie można wziąć w danym rozdaniu (maksymalna liczba lew wynosi tyle, ile kart otrzymał każdy z graczy). Na tym etapie zostaje także losowo wybrany kolor atutowy dla tego rozdania.
 • Rozgrywka właściwa
  Rozpoczynając od tego gracza, który jako pierwszy deklarował liczbę lew, każdy z graczy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wykłada kolejno kartę. Pierwszy gracz wykłada kartę w dowolnym kolorze, pozostali zaś muszą wyłożyć karty w tym samym kolorze. Jeśli nie mają odpowiedniej karty, wykładają kartę w dowolnym kolorze. Lewę zbiera ten gracz, który wyłożył kartę najstarszą w wyjściowym kolorze (karta najmłodsza, najniższa to dwójka, każda kolejna jest starsza, aż do asa, który jest najstarszy, najwyższy). Jeżeli któryś z graczy wyłożył kartę w kolorze atutowym, wtedy to on zbiera lewę (nawet jeśli jego karta nie jest najstarsza). Jeżeli kilku graczy wyłoży karty w kolorze atutowym, wygrywa ten, który ma kartę najwyższą w tym kolorze. 
 • Punktacja i zwycięstwo
  Gracze, którzy zebrali tyle lew, ile zadeklarowali, otrzymują po dziesięć punktów. Dodatkowo dostają tyle punktów, ile lew wcześniej zadeklarowali. Na przykład gracz który zadeklarował zebranie pięciu lew, otrzymuje dodatkowe pięć punktów. Jeżeli gracz zbierze mniej lub więcej lew niż zadeklarował, otrzymuje zero punktów. Całą rozgrywkę wygrywa ten gracz, który we wszystkich rundach zbierze największą liczbę punktów. Ponieważ jest to gra w karty dla czterech osób może się zdarzyć, że więcej liczba graczy zbierze taką samą liczbę punktów. Wówczas ex equo zdobywają oni pierwsze miejsce.