Planowanie spłat i oszczędności za pomocą programu Excel

Planowanie spłat i oszczędności jest ważnym etapem projektowania budżetu domowego, w czym pomóc mogą nam funkcje programu Excel takie jak autosumowanie czy formuły matematyczne.

Projektowanie domowego budżetu nastręcza sporo problemów. Obecnie stało się szczególnie potrzebne. Warto wykorzystać możliwości komputera, zaprzęgając go do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Program Excel, część pakietu Microsoft Office jest zaawansowanym arkuszem kalkulacyjnym posiadającym wiele funkcji przydatnych w planowaniu spłat i oszczędności.

Planowanie spłat
Planowanie spłat i oszczędności warto rozpocząć od uważnego przyjrzenia się tym pierwszym. Wykonujemy dokładny miesięczny bilans naszych wydatków, uwzględniając wszystkie rachunki, raty kredytów i opłaty stałe. Warto zachowywać rachunki z kas fiskalnych, na których nasze wydatki są wyszczególnione. Każdą wizytę w sklepie, u fryzjera czy wypad do kina uwzględniamy w naszym elektronicznym bilansie. Uruchamiamy program Excel i klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie Arkusz1 umieszczonym w lewym dolnym rogu arkusza kalkulacyjnego możemy zmienić jego nazwę, na bardziej jednoznaczną - Moje Wydatki. W komórce A1 wpisujemy "Wydatek", w komórce B1 - "Kwota". Tak przygotowany arkusz posłuży nam do kolejnych etapów planowania spłat i oszczędności. W kolumnie zatytułowanej Wydatek umieszczamy pozycje takie jak rata kredytu samochodowego czy rachunek telefoniczny. Zamiast ogólnikowego słowa "Zakupy" warto wyszczególnić nabyte przez nas produkty. Wymaga to więcej wysiłku, lecz umożliwia precyzyjniejsze planowanie spłat i oszczędności. Następnie musimy zsumować dane umieszczone w tabeli za wybrany przez nas okres czasu, na przykład tydzień lub miesiąc. Klikamy na komórkę umieszczoną w kolumnie Wydatek znajdującą się poniżej ostatniego uzupełnionego pola i wpisujemy w mniej SUMA, najlepiej wielkimi literami, by szybko odróżnić ją od pozostałych pól. Następnie zaznaczamy komórkę obok, umieszczoną w kolumnie Kwota i korzystamy z funkcji autosumowania. Znajduje się ona w pasku narzędzi pod ikonką z greckim symbolem sigma. Uzyskaliśmy w ten sposób sumę naszych wydatków za dany okres. Warto przyjrzeć się bliżej poniesionym przez nas kosztom. Dzięki temu określimy, których spłat możemy z łatwością uniknąć, a które przenieść możemy na kolejny okres.

Planowanie oszczędności
Pierwszym etapem planowania oszczędności jest ustalenie jakie kwoty możemy odkładać bez nadwerężania domowego budżetu. Wartość tą wprowadzamy do arkusza obok komórki nazwanej "Wpłata". Następnie wprowadzamy wartość oprocentowania, które uzyskujemy na koncie oszczędnościowym. Warto pamiętać, że niektóre konta są objęte 19% podatkiem od oszczędności. Wartość oprocentowania należy pomniejszyć o tę kwotę. Komórka nazwana "Oprocentowanie" będzie sąsiadowała z wprowadzoną przez nas wartością. Następnie rozpisujemy kilka, kilkanaście kolejnych miesięcy w jednej kolumnie, w zależności od tego jak długą perspektywę oszczędzania planujemy. Aby obliczyć całkowitą wartość zgromadzonych oszczędności musimy posłużyć się specjalną formułą, czyli algorytmem obliczeń, które wykona dla nas arkusz kalkulacyjny.
Obok komórek opisujących kolejne miesiące wpisujemy formuły kalkulacji odsetek. W pierwszym miesiącu będzie to kwota wpłaty powiększona o oprocentowanie lokaty w skali miesięcznej. Jeśli nasza wpłata wynosi 100 złotych a oprocentowanie - 5% formuła będzie występowała następująco: (1+([5%]/12/100))*[100zł]. Zamiast wartości przedstawionych w nawiasach kwadratowych klikamy odpowiednie komórki zawierające te wartości. Kolejne miesiące będą zawierały następujące formuły: ([oszczędności poprzedniego miesiąca]+[100zł])*(1+[5%]/12/100). Tutaj również pamiętamy, że nawiasy kwadratowe reprezentują odpowiednie komórki. Matematyczne formuły planowania spłat i oszczędności należy przepisać dokładnie według wzoru, inaczej program może wyświetlić komunikat o będzie.