Podatek od kupna samochodu - wszystko, co warto wiedzieć

Zapłacenie podatku od kupna samochodu jest obowiązkiem jego nabywcy, który składa w Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony druk PCC-3 i uiszcza wskazaną kwotę.

Kupując samochód musimy liczyć się z dodatkowym kosztem, jakim jest podatek od kupna samochodu. Dotyczy to sytuacji, kiedy nabywamy pojazd od osoby prywatnej a jego wartość przekracza 1000 złotych. Z zobowiązania na rzecz urzędu skarbowego zwolnione są osoby niepełnosprawne, które używają auta do prywatnych celów.

 

 

 • PCC-3
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), obowiązuje kupującego (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych) auto od osoby prywatnej i wynosi on 2 procent od rynkowej wartości pojazdu. W komisach i salonach samochodowych cena zakupu auta jest opodatkowana VAT-em, więc jeśli tam nabywamy pojazd, nie trzeba opłacać podatku od kupna samochodu. Podatek PCC muszą również płacić osoby zamieniające się pojazdami. Nabywający w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży zgłasza na formularzu podatkowym (PCC-3) zakup auta. Formularz można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Podatek wpłaca się w kasie urzędu lub przelewa na jego konto. Dowód transakcji przechowuje się przez pięć lat.
 • Wypełnianie formularza
  Dla kupującego samochód ważne są na formularzu rubryki: A (miejsce i cel składnia deklaracji), B (dane podatnika), C (przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej), D (obliczenie należności podatku), G (informacja o załącznikach) i H (oświadczenie i podpis podatnika). Jeśli ktoś, poza samym kupującym, ma zostać właścicielem samochodu, należy wypełnić formularz PCC-3/A, na którym podajemy dane współwłaściciela. Formularz można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać listem poleconym.
 • Trudności z formularzem
  Dla niektórych podatników problemem może okazać się punkt B.1.7, w którym należy zaznaczyć, kto jest podmiotem składającym deklarację. Nie ma opcji kupujący ani nabywca, za to sformułowanie: "podmiot zobowiązujący solidarnie do zapłaty podatku". Właśnie to pole oznacza podatnika czyli w tym wypadku nabywce. W części C należy szczegółowo opisać przedmiot transakcji, wpisując markę, model, przebieg, typ nadwozia i jego numer oraz pojemność silnika. Należy też opisać usterki i stan techniczny samochodu. Aby prawidłowo wypełnić część D, należy zorientować się, jaka jest wartość rynkowa kupowanego pojazdu. Od niej zależy podatek od kupna samochodu, który wynosi 2 procent jego wartości.
 • Wątpliwości Urzędu Skarbowego
  Zdarzają się sytuacje, kiedy Urząd Skarbowy uznaje, że zapłacony podatek od kupna samochodu jest za niski, ponieważ wartość rynkowa samochodu podana w deklaracji została zaniżona. Dostaniemy wówczas pismo informujące o konieczności podwyższenia wartości z podaną wartością oszacowaną przez urzędników. Jeśli się zgodzimy z opinią, musimy wypełnić korektę deklaracji również na druku PCC-3. W innym przypadku urząd powoła biegłego. Jeśli wyliczona przez niego wartość będzie różniła się o więcej niż 33 procent od wartości podanej w zeznaniu, podatnik poniesie koszt powołania biegłego. Jeśli natomiast nie cchemy zgodzić się z wystawiona opinią, możemy się od niej odwołać i na przykład  powołać własnego rzeczoznawcę.