Podpis pod życiorysem - kiedy i jak

Złożenie podpisu pod życiorysem jest równie ważne jak umiejętność jego napisania, ponieważ wpływa na wstępną ocenę naszej osoby a często przesądza o wyniku rekrutacji zawodowych.

Zwykły życiorys to dokument zawierający podstawowe dane i fakty z naszego życia, pisany między innymi podczas składania dokumentów do wymarzonej szkoły. Curriculum vitae to życiorys zawodowy. W obu przypadkach możemy być pewni, że podpis pod życiorysem stanowi wstępny element oceny naszej osoby, często poprzedzający pierwsze wrażenie wynikające z kontaktu osobistego.

Premiowana staranność i szacunek dla przełożonych
O ile sam życiorys można napisać na komputerze czy maszynie, to podpis pod życiorysem zawsze powinien być odręczny. Podajemy pełne dane, to znaczy imię i nazwisko. Nie wstawiamy parafek i podpisujemy się czytelnie, tak aby osoba czytająca miała pewność, kto się do niej zwraca. Podpis pod życiorysem składamy w prawym dolnym rogu kartki. Możemy go poprzedzić zwrotem wyrażającym szacunek dla osoby, która będzie czytała to pismo, na przykład "Z szacunkiem" lub " Z poważaniem".
Uwagę czytającego może zwrócić charakter pisma, staranność i forma podpisu pod życiorysem. Na tej podstawie mogą zostać wyciągnięte ogólne wnioski określające nasz stosunek do obowiązków, przełożonych czy stopień rozkojarzenia, w przypadku gdy zapomnimy się podpisać. Pamiętajmy więc, że podpis pod życiorysem nie może być niechlujny, pokreślony czy nieczytelny. Jeśli charakter instytucji, do której piszemy jest oficjalny nie używajmy kolorowych długopisów i zdrobnień w imionach.

Chcesz pracować - podpisz CV
W przypadku życiorysów zawodowych czyli CV postępujemy podobnie. Chociaż forma CV jest bardziej formalna, bo często używa się tu nie pierwszej jak w normalnym życiorysie, ale trzeciej osoby, to podpis pod życiorysem CV też jest bardzo ważny. Składamy go w tym samym miejscu ,czyli w prawym dolnym rogu. W CV wymagana jest zwykle formuła o przetwarzaniu danych osobowych. W tym przypadku podpis pod życiorysem zatwierdza zgodę na używanie naszych danych przez firmę, dlatego niezłożenie go, może już na wstępie wykluczyć kandydata z dalszego toku rekrutacji. Również z tych samych powodów nie można sobie pozwolić na nieczytelny podpis pod życiorysem. Na CV możemy darować sobie jedynie formy grzecznościowe, ponieważ użyjemy ich podpisując drugi dokument czyli list motywujący. Również i ten życiorys podpisujemy własnoręcznie.