Polski Instytut Winorośli i Wina (PIWiW): czym jest i jaką pełni rolę?

Stworzony w 2003 roku PIWiW jest fundacją założoną przez ludzi, których celem jest propagowanie idei odrodzenia polskiego winiarstwa i dla których wino jest prawdziwą pasją.

Polska słynie na świecie z produkcji wybornych alkoholi, przede wszystkim tych wysokoprocentowych oraz piwa. Mało komu kojarzy się z wytwarzaniem wina, bo produkujemy je w znacznie mniejszych ilościach niż kraje Europy południowej, czy Węgry. W 2003 roku polscy miłośnicy wina założyli w Krakowie Polski Instytut Winorośli i Wina (PIWiW), którego celem jest popularyzacja produkcji win gronowych w Polsce i przekonanie Polaków do tego, iż uprawa winorośli może się naprawdę opłacać.

Cele Polskiego Instytutu Winorośli i Wina

PIWiW ma status organizacji pozarządowej, funkcjonuje dzięki darowiznom osób prywatnych oraz środkom z funduszu założycielskiego. Prezesem Zarządu Fundacji jest Roman Myśliwiec. Jednym z najważniejszych celów, przyświecających Fundacji PIWiW, jest szerzenie profesjonalnej wiedzy na temat uprawy winorośli i produkcji win, włączając w to aspekty ekologiczne. PIWiW upatruje w przetwórstwie winogron szansę rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, dlatego chętnie dzieli się z właścicielami gospodarstw rolnych, bądź innego rodzaju producentów, znajomością zagadnień z zakresu wyrobu win, w tym metod uprawy, przyjaznych dla środowiska, czy też sposobu prowadzenia winiarskiej agroturystyki. Oprócz tego, do zadań Instytutu należy upowszechnianie kultury picia wina w naszym kraju, jak również promocja polskich win gronowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Rodzaje działalności PIWiW

Fundacja PIWiW realizuje swoje cele statutowe w zróżnicowany sposób. Jednym z nich jest wydawanie książek, czasopism, ulotek i materiałów audiowizualnych związanych z tematem winiarstwa, jak również wspieranie badań naukowych w tym obszarze. Oprócz tego, PIWiW współpracuje z kilkoma organizacjami samorządowymi i społecznymi, jak również z podobnymi podmiotami zagranicznymi. Członkowie Fundacji organizują także liczne spotkania, wystawy i sympozja oraz prowadzą szkolenia i kursy dla osób zainteresowanych winem i jego produkcją. PIWiW monitoruje również rozwiązania prawne dotyczące winiarstwa w polskim ustawodawstwie, opiniując akty prawne i decyzje władz, które dotyczą uprawy winorośli, bądź też rozwoju obszarów wiejskich. Członkowie Fundacji niekiedy sami występują do władz państwowych i samorządowych ze stworzonymi przez siebie wnioskami, aby w pewnym stopniu uczestniczyć w tworzeniu norm prawnych, dotyczących winorośli i winiarstwa. Idee Fundacji promowane są przez jej członków w środkach masowego przekazu i Internecie.