Praktyki zawodowe dla studentów

Wkraczanie na rynek pracy po ukończeniu szkoły wyższej z pewnością okaże się łatwiejsze, dzięki odbytym praktykom zawodowym dla studentów.

Praktyki zawodowe dla studentów stanowią idealną podwalinę do rozpoczęcia kariery zawodowej. Mogą to być praktyki organizowane przez polskie, jak i zagraniczne firmy. Wszyscy studenci wyższych szkół są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest poznanie specyfiki zawodu, w którym się kształci. Istotą studiów nie jest zdobycie jedynie obszernej wiedzy teoretycznej, ale umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej. Pracodawcy nie palą się do zatrudniania absolwentów, którzy nigdy nie pracowali w zawodzie, a także nie potrafią rozwinąć tematu odbytej praktyki zawodowej.

Organizacja i przebieg praktyk zawodowych dla studentów
Studenci są zobligowani odbyć praktykę zawodową pod rygorem niezaliczenia semestru. Dodatkowo, na większości uczelni, są zmuszeni wyszukać osobiście pracodawcę, który wyraża chęć przyjęcia ich na praktykę. Oczywiście uczelnia podaje wytyczne, do których należy się dostosować. Student realizuje zadania zapisane w programie praktyki zgodnie z programem ustalonym pomiędzy osobą reprezentująca uczelnię, a opiekunem praktyk. Na większości uczelni praktyka zawodowa jest bezpłatna. To zatem, czy pracodawca wyrazi chęć wynagrodzenia za wykonaną pracę zależy tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Na rynku istnieje wiele firm, które ogłaszają się poprzez portale internetowe oferując wakat na stanowisku praktykanta. Pracodawcy, którym zależy na pozyskiwaniu młodych i inteligentnych pracowników, co roku organizują praktyki zawodowe. Często nie wynagradzają pieniężnie swoich praktykantów, jednak oferują im inne profity. Przykładowo stażysta może uczestniczyć w kursie angielskiego organizowanym dla pracowników.

Solidna podstawa kariery zawodowej
Praktyki zawodowe dla studentów dają możliwość poznania specyfiki pracy, w której młody człowiek się kształci. Jeżeli jest solidny i świetnie radzi sobie z powierzonymi zadaniami możliwe, że zostanie mu zaproponowane stanowisko na umowę o pracę. Ważne jest, aby praktyki odbywać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Często przyszli pracodawcy zwracają uwagę na to, w której firmie praktyki były odbywane i jaką opinię wystawił opiekun. Osoby, które swoje pierwsze kroki stawiają w międzynarodowej lub zagranicznej firmie, mają większe szanse na znalezienie pracy. Przede wszystkim uczą się porozumiewania z ludźmi, którzy wychowali się w innych kulturach i mówią w języku obcym.

Profity, jakie daje praktyka zawodowa
Szczególnie istotna w odbywaniu praktyk jest możliwość porównania teorii z rzeczywistością. To, czego student nauczył się na wykładach, może w prosty sposób zweryfikować na stażu. Praktyki zawodowe dla studentów z reguły trwają cztery tygodnie, choć bywają i takie, które są znacznie dłuższe, nawet kilkumiesięczne. W tym czasie stażysta powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP, powinien poznać specyfikę wykonywanej pracy i sposoby rozwiązywania problemów w firmie. Praktyki za granicą dają możliwość poznania nowych ludzi i miejsc, doszlifowania języka, a także innego spojrzenia na świat i zdobycie bezcennego doświadczenia, które może się szczególnie przydać u progu kariery zawodowej.