Protezy całkowite mocowane na implantach

W przypadkach bezzębnej szczęki i żuchwy powszechnie stosowanym sposobem uzupełnienia braku zębów jest wykonanie protez całkowitych.

O ile utrzymanie protezy górnej na ogół nie stwarza większych problemów, to utrzymanie protezy dolnej często jest wysoce problematyczne, zwłaszcza w przypadkach znacznego zaniku wyrostka zębodołowego. Proteza dolna przylega do śluzówki na znacznie mniejszej powierzchni niż górna, spoczywa luźno na wyrostku, a przy dużym zaniku kości wyrostka zębodołowego, utrzymywana jest na miejscu dzięki sile ciężkości oraz równoważącym się siłom działania mięśni wargi, policzków i języka. Nie występuje tu, w odróżnieniu od protezy górnej zjawisko przyssania.

 

 

  • Rozwiązanie
    Skutecznym rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie implantów dla zakotwiczenia protezy. Standartowym postępowaniem jest wszczepienie dwóch implantów w odcinku przednim żuchwy pomiędzy otworami bródkowymi. Okolica ta jest szczególnie korzystna i bezpieczna dla implantacji ze względu na brak w niej struktur anatomicznych utrudniających przeprowadzenie zabiegu. Możliwe jest więc yvszczepianie implantów nawet w znacznych zanikach kości wyrostka zębodołowego. Również struktura kości w tej okolicy najczęściej wykazuje korzystne dla integracji z implantem cechy. Następnie na implantach montowane są elementy służące zakotw iczeniu protezy. Mogą to być zatrzaski kulowe, bądź struktury belkowe łączące oba implanty. W protezie mocowane są odpowiednie zatrzaski, które zapewniają skuteczne jej utrzymanie. Istotne jest, że wszystkie elementy utrzymujące mogą zostać w razie potrzeby wymienione bez naruszenia samego implantu.
  • Komfort
    Komfort użytkowania pewnie zakotwiczonej protezy jest nieporównywalny z luźno leżącym, ruchomym uzupełnieniem. Analogiczne rozwiązanie możliwe jest również w protezie górnej. Można je zastosować przy braku odpowiedniego przyssania protezy, lub w celu ograniczenia zasięgu płyty protezy na podniebieniu (część pacjentów, ze względu na nasilony odruch wymiotny, ma duże problem) z zaadaptowaniem się do sięgającej granicy podniebienia twardego i miękkiego płyty protezy).
Z nami zarobisz łatwo i szybko