Prywatne ubezpieczenie w NFZ

Umowa o prywatne ubezpieczenie w NFZ zostaje zawarta na konkretny okres i zapewnia nam wszystkie publiczne świadczenia medyczne. Jednak taka oferta jest możliwa tylko w przypadku,gdy pacjent jest obywatelem Polski.

Osoba nie posiadająca zatrudnienia,a co za tym idzie – także ubezpieczenia zdrowotnego, ma możliwość ubezpieczyć się prywatnie. Z tego względu, że wszelkie publiczne usługi medyczne są refundowane w naszym kraju przez Narodowy Fundusz Zdrowia, najlepszą opcją jest prywatne ubezpieczenie w NFZ. Ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo ważne. Comiesięczne odprowadzanie składki zapewnia nam bezpłatną opiekę medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku,choroby lub urazu. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia,a przydarzy się coś takiego, zostanie nam wystawiony rachunek na naprawdę dużą kwotę. Jeżeli jesteśmy obywatelem Polski, mamy możliwość podpisania umowy na prywatne ubezpieczenie w NFZ. Opłacane co miesiąc zapewnia nam, iż wszystkie świadczenia medyczne z zakresu Narodowego Funduszu Zdrowia zostają refundowane. Wystarczy tylko podjąć kilka kroków oraz złożyć parę dokumentów.

 

  • Jak to załatwić?

Jeżeli pacjent jest obywatelem Polski i chce podpisać umowę o prywatne ubezpieczene w NFZ musi zgłosić się do swojego regionalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Powinien zabrać ze sobą zaświadczenie oraz dokumenty dotyczące wcześniejszego ubezpieczenia zdrowotnego. W regionalnym oddziale pacjent musi wypełnić umowę o prywatne ubezpieczenie. Następnie tamtejsza administracja wysyła wypełniony przez pacjenta dokument do wojewódzkiego centrum Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli umowa zostanie zaakceptowana, wojewódzki NFZ podpisuje umowę w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po czym kontaktuje się z pacjentem wysyłając mu jedną z nich oraz numer konta służący do comiesięcznych opłat. Umowa zostaje zawarta na określony okres. Składka wpłacana co miesiąc wynosi aktualnie 321 złotych.

 

  • Plusy i Minusy

Mając prywatne ubezpieczenie w NFZ największą korzyścią są bezpłatne wszystkie świadczenia medyczne z zakresu usług publicznych. Niezależnie czy będziemy mieli wypadek, uraz, czy operację – wszystko zostaje pokryte z naszego ubezpieczenia. Daje to nam spokój i poczucie bezpieczeństwa. Plusem jest również fakt, że umowa zostaje zawarta na określony okres, co daje możliwość, że zawierając umowę na trzy miesiące, w okresie pobytu na bezrobociu, w momencie znalezienia pracy i zatrudnienia nie musimy na dłuższy okres czasu opłacać ubezpieczenia z NFZ. Zawarcie umowy na konkretny okres jest więc dla nas jak najbardziej korzystne. Minusem w tej kwestii będzie na pewno wysoka kwota comiesięcznej składki. Drugim minusem, już bardziej subiektywnym, może być fakt, iż prywatne ubezpieczenie w NFZ może zawrzeć jedynie obywatel państwa polskiego.

 

  • Idąc do lekarza...

Podpisując umowę o prywatne ubezpieczenie w NFZ dostajemy dowód ubezpieczenia, który powinien wystarczyć naszemu lekarzowi rodzinnemu w razie przyjęcia. Jeżeli lekarz rodzinny, którego jesteśmy pacjentem jest bardziej szczegółowy, można na wszelki wypadek zabrać ze sobą w razie wizyty umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ewentualnie dowód przelewu ostatniej składki.