Przebieg sprawy o separację - rodzaje i sposób postępowania

Separacja daje możliwość zdefiniowania na nowo relacji majątkowych i rodzinnych między małżonkami, dlatego od przebiegu sprawy o separację tak wiele zależy.

Przebieg sprawy o separację zależy od tego, jak do kwestii formalnego rozstania podchodzi oboje małżonków. Separacja może nastąpić szybko i bezinwazyjnie, ale może również przerodzić się w proces nie mniej dotkliwy niż rozprawa rozwodowa. Wybór odpowiedniej drogi oszczędzi nam stresów i dużych wydatków.

 

 

  • Separacja przy obopólnej zgodzie

Jeżeli małżonkowie są w stanie między sobą ustalić warunki separacji, wystarczy sprawę rozstrzygnąć w trybie nieprocesowym. Wówczas trzeba jedynie ponieść administracyjne koszta rzędu 100 złotych oraz złożyć stosowny wniosek, podpisany przez obie strony. W tym wypadku nie jest możliwe orzeczenie winy, ale bezkonfliktowy przebieg sprawy o separację prowadzi do podstawowych rozstrzygnięć. Strony mogą we wniosku wystąpić o zasądzenie alimentów, podział majątku oraz rozstrzygnąć kwestie związane ze wspólnym mieszkaniem.

 

  • Rozstanie w sądzie

W przypadku, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci lub zależy im na orzeczeniu winy jednej ze stron, konieczny jest proces separacyjny. Przebieg sprawy o separację w tym wypadku przypomina rozprawę rozwodową. Koszta obu procesów są podobne, należy bowiem uwzględnić dość wysoką opłatę sądową (600 złotych) oraz konsultacje z prawnikiem, niekiedy również pełnomocnictwo w procesie sądowym. Jednak tego rodzaju sprawa jest z reguły mniej skomplikowana od postępowania w toku rozwodu. Zaczyna się jednak podobnie - od rozprawy pojednawczej oraz kończy wyrokiem, od którego małżonkowie mają prawo się odwołać.

 

  • Konsekwencje separacji

Skutki separacji wydają się jednak mniej drastyczne niż konsekwencje rozwodu. Sprawa rozwodowa prowadzi z zasady do pełnego rozwiązania związku małżeńskiego. Tymczasem separacja pozwala małżonkom, by w przyszłości dali sobie kolejną szansę na ratowanie związku. Satysfakcjonujący przebieg sprawy o separację może jednak prowadzić do bardziej definitywnych rozstrzygnięć. W wyniku ustaleń na podstawie wniosku stron lub procesu separacyjnego można precyzyjnie określić relacje majątkowe i ewentualne zobowiązania małżonków. Separacja może prowadzić do pełnego podziału majątku. Wyraźna różnica w stosunku do rozwodu polega na tym, że w okresie separacji żadna ze stron nie może wstąpić ponownie w związek małżeński. Dodatkowo małżonkowie pozostający w separacji mają wobec siebie nawzajem pewne zobowiązania, szczególnie dotyczy to wsparcia w okresie choroby lub trudnej sytuacji materialnej. Separacja nie jest więc definitywnym zerwaniem więzi małżeńskiej.