Przedwczesny poród - co należy wiedzieć

Urodzenie zdrowego dziecka jest pragnieniem każdej przyszłej matki, jednak wielu z nich sen z powiek spędza zagrożenie przedwczesnym porodem.

W obecnych czasach obserwuje się stały wzrost liczby przedwczesnych porodów, których odsetek sięga już 8-10%. Za poród przedwczesny uważa się taki, w wyniku którego na świat przyjdzie dziecko przed ukończeniem 37 tygodnia życia płodowego. Zazwyczaj noworodki te mają wagę poniżej 2500 g, a ich szanse na przeżycie w znacznej mierze zależą od tego, jak szybko zakończyła się ciąża - im później dziecko się urodzi tym lepsze są rokowania.

Komu zagraża przedwczesny poród?

Przedwczesny poród zagraża zwłaszcza młodym kobietom (poniżej 18 roku życia), a także paniom w bardziej zaawansowanym wieku (powyżej 38 lat). Nastąpić może on także w przebiegu nieleczonych chorób infekcyjnych i wirusowych, anemii, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia oraz zaburzeń przemiany materii. Czynnikiem mogącym wywołać przedwczesny poród bywa także złe odżywianie się przyszłej matki, występowanie u niej nadwagi lub niedowagi. Również długotrwały stres, obciążenia psychiczne i złe nastawienie kobiety do własnej ciąży mogą poskutkować zbyt wczesnym porodem. Dodatkowo jeżeli przyszła matka pali papierosy, spożywa alkohol bądź inne używki, zwielokrotnia znacząco ryzyko przedwczesnego porodu.

Postępowanie przy zagrożeniu przedwczesnym porodem

Aby zapobiec wystąpieniu przedwczesnego porodu, kobieta musi już od pierwszych dni ciąży znajdować się pod stałą opieką lekarza o specjalizacji ginekologiczno-położniczej. Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem ciąży i monitoruje stan zdrowia rozwijającego się płodu. W razie jakichkolwiek zauważonych nieprawidłowości mogących wpłynąć na wystąpienie porodu przedwczesnego, kieruje kobietę odpowiednio do lekarzy innych specjalności, w szczególności internisty, kardiologa lub innego lekarza wskazanego przez siebie. Wczesne rozpoznanie i leczenie przyczyn zagrożenia przedwczesnym porodem pozwala często na donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Prawie w każdym przypadku u kobiety, u której stwierdza się ryzyko wystąpienia porodu przed czasem, stosuje się leczenie spoczynkowe. Najczęściej przyszła matka musi leżeć w szpitalu, gdzie znajduje się pod stałą obserwacją lekarzy specjalistów. Zazwyczaj w szpitalu tym znajduje się oddział intensywnej opieki dla zbyt wcześnie urodzonych noworodków oraz zespół neonatologów wyspecjalizowanych w opiece medycznej nad wcześniakami. Dzięki temu dziecko, które zbyt wcześnie wybiera się na świat, będzie miało zapewnioną fachową opiekę od samego początku, co zwiększy jego szanse na zdrowy rozwój.