Przerejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy – informacje

Przerejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy wymaga złożenia wielu dokumentów oraz uiszczenia ważnych opłat, jednak przy odpowiednim przygotowaniu może przebiegać bardzo sprawnie.

Kupując samochód za granicą, musimy je nie tylko sprowadzić do naszego kraju, ale również zarejestrować. Przerejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy wymaga cierpliwości, jednak przy odpowiednim uprzednim przygotowaniu można załatwić to naprawdę sprawnie. Pojazd, który sprowadzamy z innego państwa musi zostać zarejestrowany w Polsce w ciągu 30 dni od przywiezienia, a dokonać tego może jedynie właściciel samochodu lub upoważniona przez niego osoba.

Dokumenty konieczne do przerejestrowania auta sprowadzonego z zagranicy
Jeżeli samochód przywieźliśmy z kraju nie należącego do Unii Europejskiej, potrzebne nam będzie potwierdzenie dokonania odprawy celnej lub zapis na fakturze określający datę, miejsce i numer tej odprawy, w przypadku, gdy pojazd kupujemy od podmiotu sprowadzającego samochody. Jeśli natomiast auto pochodzi z kraju Unii Europejskiej, niezbędny będzie dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Do wniosku o przerejestrowanie auta musimy dołączyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towaru. Pozostałe dokumenty jakie potrzebujemy do przerejestrowania auta są zawsze jednakowe, niezależnie od kraju z jakiego pochodzi kupiony pojazd. Należą tutaj przede wszystkim dowód osobisty, dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ upoważniony do rejestracji samochodów, tablice rejestracyjne, ewentualnie zaświadczenie o ich braku, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o podanym numerze REGON, dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz opłaty recyklingowej. Ponadto, gdy rejestracji dokonuje osoba przez nas upoważniona, musi mieć ona przy sobie nasze pełnomocnictwo.

Koszty i czas oczekiwania na przerejestrowanie naszego auta
Od przywiezienia samochodu mamy 30 dni na dokonanie rejestracji pojazdu. Po złożeniu kompletu dokumentów wraz z wnioskiem o zarejestrowanie naszego samochodu, organ rejestrujący dokonuje jego czasowej rejestracji na okres 30 dni. W tym czasie urząd zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Koszty jakie musimy ponieść zależą od rodzaju zakupionego przez nas samochodu oraz kraju z jakiego go sprowadzamy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, za co zapłacimy około 80 - 120 zł. Tablice rejestracyjne to koszt 80 zł (chyba, że wybierzemy tablice indywidualne, których cena wynosi 1000 zł). Nie możemy również zapomnieć o akcyzie, która jest sprawą indywidualną każdego auta, oraz opłacie recyklingowej wynoszącej 500 zł, którą musimy uiścić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy być również przygotowanym na to, że w wielu urzędach trzeba płacić za samo wydanie jakiegoś zaświadczenia. Nie są to kwoty duże, jednak gdy potrzebujemy więcej dokumentów, może się uzbierać pokaźna suma. Po przerejestrowaniu auta sprowadzonego z zagranicy, najlepiej w dniu złożenia wniosków i otrzymania tymczasowego dowodu rejestracyjnego, możemy się udać do ubezpieczyciela i wykupić chociażby OC.