Przycinanie drzew owocowych

Przycinanie drzew owocowych jest zabiegiem koniecznym. Jeśli zostanie odpowiednio przeprowadzone, jest zupełnie nieszkodliwe dla rośliny.

Przycinanie drzew owocowych nie jest sztuką trudną, ale wymaga pewnej wiedzy, oraz doświadczenia. Początkujący sadownicy nie nabiorą doświadczenia z dnia na dzień, jednak mogą zdobyć przydatną wiedzę na ten temat.

Dlaczego i jak należy przycinać drzewka?
Niektórzy uważają, że należy pozostawić rozwój roślin naturze, a przycinanie drzew owocowych jest tylko niepotrzebną fanaberią. Jednak nikt nie chce pozostawić naturze wzrostu przydomowego trawnika. Nie powinno się również pozostawiać bez należytej opieki drzewek. Jeżeli nie przycinamy drzew, one szybko dziczeją, przynoszą niższe plony, a ich wygląd staje się nieestetyczny. Przy wykopywaniu młodego drzewka uszkadza się jego system korzeniowy. Jest to nieuniknione i nie można temu zaradzić. Dlatego właśnie zaraz po wsadzeniu rośliny, doświadczeni sadownicy przycinają drzewka w sposób następujący: skracają wszystkie gałązki oraz czubek o około jedną trzecią pierwotnej długości. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby gałęzie przyciąć na mniej więcej tej samej wysokości. Zabieg ten ma na celu zrównoważanie uszkodzeń korzenia i korony, dzięki czemu roślina łatwiej się przyjmuje. Bardzo ważne jest oczywiście miejsce przycinania drzewka. Należy ciąć około 1 centymetra nad pączkiem rosnącym na zewnątrz korony. Jest to istotne z tego powodu, że w następnym sezonie z tego pączka rozwinie się gałązka. Przycinanie drzew owocowych nie jest więc sprawą prostą. Z punktu widzenia sadownika, najważniejsze są gałęzie rosnące na zewnątrz korony, bo na nich, pojawiają się owoce. Z kolei konary rosnące do wewnątrz należy usuwać, gdyż utrudniają roślinie rozwój, zabierają cenne składniki odżywcze, oraz zacieniają całość korony.

Przydatne wskazówki
W przycinaniu drzew owocowych należy kierować się dwiema ważnymi zasadami. Po pierwsze, gałęzie rosnące pionowo mają na celu odżywianie rośliny i nie rodzą owoców. Natomiast gałęzie rosnące pod większym kątem od pnia rodzą owoce, ale słabiej odżywiają drzewo. Przycinanie drzewek ma na celu utrzymanie odpowiedniej równowagi w koronie rośliny. Druga zasada przycinania drzew mówi o tym, że im mocniej przytniemy gałązkę, tym szybciej odrośnie ona w przyszłym sezonie. Dlatego aby otrzymać długi, nierozgałęziony konar, należy mocno przyciąć drzewo owocowe. Jeżeli natomiast sadownikowi zależy na rozkrzewieniu rośliny, przycinając drzewko skraca on tylko końcówki gałęzi.
Wybranie czasu przycinania drzewek jest również bardzo ważne. Oczywiście różne gatunki mają różne predyspozycje. Najlepszym momentem na przycinanie drzew jest okres od października do marca, kiedy rośliny są w stanie zimowego spoczynku. Jeżeli sadownikowi zależy na wzroście rośliny, to wiśnie, czereśnie i śliwy przytnie w listopadzie. W przypadku jabłoni i grusz ten efekt będzie można uzyskać przycinając drzewa owocowe późną zimą, czyli w lutym.