Przyczyny migotania przedsionków i leczenie

Najczęstszą przyczyną migotania przedsionków jest nadciśnienie tętnicze, natomiast jego leczenie odbywa się drogą farmakologiczną lub poprzez zabiegi chirurgiczne.

Migotanie przedsionków jest coraz częściej występującym wśród osób dorosłych zaburzeniem rytmu pracy serca. Charakteryzuje je bezładna, nieskoordynowana praca przedsionków serca, co obniża objętość krwi przepompowywanej w ciągu jednej minuty o 20 - 30%. Migotanie przedsionków może mieć charakter wrodzony bądź nabyty.

 

 

  • Dlaczego dochodzi do migotania przedsionków

U osób młodych najczęstszą przyczyną migotania przedsionków są wady zastawek i wady wrodzone serca (takie jak niedomykalność zastawek, otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej), natomiast u starszych - niewydolność mięśnia sercowego. Najczęściej do uszkodzenia przedsionków serca dochodzi w wyniku nadczynności tarczycy, ponieważ nadmiar hormonów wpływa niekorzystnie na szybkość pobudzeń serca oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba wieńcowa, kardiomiopatia (uszkodzenie mięśnia serca), zapalenie lub choroba niedokrwienna serca, zawał. Migotanie przedsionków może również być skutkiem przebytych infekcji, chorób płuc (na przykład rozedmy, zapalenia płuc), przewlekłej niewydolności nerek, otyłości, przyjmowanych używek (na przykład alkoholu, kofeiny), leków bądź mieć podłoże genetyczne. Nierzadko zaburzenia pracy przedsionków pojawiają się po operacji serca. Zdarza się także, że schorzenie to dotyka osobę, u której nie stwierdzono żadnej z powyższych nieprawidłowości - mówi się wtedy o tak zwanym idiopatycznym migotaniu przedsionków ( o nieznanej etiologii).

 

  • Metody leczenia nieprawidłowej pracy przedsionków

Leczenie migotania przedsionków odbywa się drogą farmakologiczną oraz niefarmakologiczną i jest ściśle dostosowywane do występujących przyczyn i objawów choroby. Zwykle podaje się leki antyarytmiczne, które mają za zadanie uregulowanie rytmu pracy serca i zapobiegnięcie kolejnym epizodom choroby - chorzy przyjmują je stale bądź tylko podczas napadu migotania przedsionków (dlatego muszą mieć je zawsze przy sobie), stosuje się też leki przeciwzakrzepowe (ze względu na ryzyko powstania zatorów w naczyniach krwionośnych). Inną, uważaną za najskuteczniejszą, metodą leczenia jest zabieg kardiowersji elektrycznej. Kardiowersja elektryczna polega ona na przywracaniu prawidłowego rytmu serca za pomocą elektrycznej stymulacji serca. Odbywa się to poprzez umieszczenie elektrod na klatce piersiowej pacjenta lub, rzadziej, wprowadzanie ich do mięśnia sercowego. Migotanie przedsionków leczy się także poprzez ablację, czyli zniszczenie fragmentu mięśnia sercowego, odpowiedzialnego za powstawanie zaburzeń. Dokonuje się tego także przy pomocy wprowadzonej przez skórę elektrody, która w określonym miejscu wywołuje martwicę.