Przywracanie rejestru w Windows 7 krok po kroku

Z przywracaniem rejestru w Windows 7 można poradzić sobie na dwa sposoby - przywracając go przy uruchamianiu systemu lub z wcześniej utworzonego punktu.

Błędy rejestru nie są niczym nowym wśród użytkowników oprogramowania firmy Microsoft. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się to trudnym zadaniem, przywracanie rejestru w Windows 7 jest bardzo łatwe, nawet dla ludzi którzy nie znają się dobrze na komputerach. Wystarczy zastosować się do kilku zasad, by znów cieszyć się pełną funkcjonalnością komputera.

Pierwsze kroki w przywracaniu rejestru w Windows 7

Jeśli został zidentyfikowany błąd klucza rejestru, pierwsza czynność którą trzeba wykonać to zamknięcie systemu Windows, po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie programy zostały poprawnie zamknięte. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Start", następnie najechać kursorem na ikonę strzałki wskazującej w prawo, po czym z listy która się pojawiła, wybrać opcję "Zamknij". Niewskazane jest, by skorzystać z innych możliwych opcji, które jedynie powodują przejście systemu w stan uśpienia, ponieważ cała operacja może się nie udać. Jeśli Windows 7 zainstalowany jest na komputerze przenośnym, system można od razu wyłączyć zamknięciem klapy, o ile w opcjach ta czynność jest ustawiona jako zamknięcie systemu - jeżeli nie, trzeba wykonać kroki identyczne z tymi, jakie są wymagane dla komputerów stacjonarnych.

Przywracanie rejestru w Windows 7 przy uruchamianiu systemu

Po wyłączeniu komputera można uruchomić go ponownie. W trakcie rozruchu systemu naciskamy przycisk F8. Ważne, aby wykonać tę czynność zanim pojawi się napis "Trwa uruchamianie systemu Windows". Jeśli przycisk F8 zostanie wybrany zbyt późno, trzeba będzie poczekać na pełny start systemu, po czym powtórzyć wszystkie kroki, wymagające jego zamknięcia. Jeżeli klawisz F8 zostanie wciśnięty we właściwym czasie, na monitorze wyświetli się lista opcji do wyboru, wśród których są tryby awaryjne o różnym stopniu zaawansowania, możliwość wejścia w tryb debugowania lub wyświetlenia listy narzędzi, które pomogą w odzyskaniu systemu w przypadku poważnej awarii. Gdy chodzi o przywrócenie rejestru, najbardziej właściwą opcją jest "Ostatnia znana dobra konfiguracja".

Przywracanie rejestru w Windows 7 z wcześniej utworzonego punktu

Za pomocą klawiszy kierunkowych lub strzałek na klawiaturze numerycznej (korzystając z nich, klawisz NUM LOCK powinien być wyłączony) należy wybrać ostatnią dobrą konfigurację i nacisnąć klawisz ENTER. Dzięki temu system Windows użyje ustawień, które były używane podczas ostatniej sprawnej próby uruchamiania komputera i wykorzysta je w celu poprawnego rozruchu systemu. Dzięki temu zabiegowi wszystkie zmiany w rejestrze Windows zostaną cofnięte do wcześniejszego punktu, co równa się z naprawą awarii. Można również systematycznie tworzyć kopie zapasowe rejestru, w całości lub jego poszczególnych gałęzi, dzięki czemu zawsze będziemy mieli możliwość błyskawicznego przywrócenia rejestru w Windows 7 do poprawnej konfiguracji. Trzeba jednak pamiętać, że po utworzeniu takiej kopii kolejne zmiany w rejestrze nie są w niej uwzględniane, dlatego jeśli nie wykonamy następnej kopii, zawierającej zmiany wprowadzone w kluczach, przy przywracaniu systemu zostaną one utracone.