Reklamacja obuwia i inne prawa konsumenta

Znajomość prawa konsumenta pozwoli na reklamację obuwia lub innych wadliwych towarów, a tym samym odzyskanie wydanych pieniędzy.

Zakupy to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu. Jednak po jakimś czasie może okazać się, że ze względu na swoje wady zakupione buty nie spełniają oczekiwań. Nie warto rezygnować z dochodzenia swoich praw. Reklamacja obuwia lub innych towarów pozwoli na ich naprawę lub odzyskanie pieniędzy.

Prawa względem sprzedawcy
Konsument ma prawo złożenia reklamacji u sprzedawcy, który odpowiada z towar. Jeśli do towaru została dołączona gwarancja można wadliwy towar oddać do serwisu. Decyzja należy do konsumenta. Zazwyczaj jednak bliżej i wygodniej jest udać się do sklepu. Sprzedawca nie ma możliwości odmówić przyjęcia wadliwego towaru. Konsument ma prawo domagać się bezpłatnej naprawy towaru lub wymiany na nowy. Decyzja pozostaje w gestii klienta, lecz w sytuacji gdy wymiana nie jest możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów sprzedawca ma prawo do naprawy towaru. Musi jednak udowodnić ten fakt klientowi.
Można również domagać się zwrotu pieniędzy. Możliwe jest to gdy wada towaru jest istotna na tyle, że sprzedawca nie jest w stanie naprawić lub wymienić towaru gdyż wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami, gdy reklamacja zbyt długo przeciąga się w czasie i naraża klienta na poważne niedogodności. Reklamację najlepiej składać na piśmie zamierając w niej datę zgłoszenia, dane sprzedającego i kupującego, opis towaru i wad oraz formę zadośćuczynienia: czy ma to być naprawa czy wymiana.
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do niej w ciągu czternastu dni kalendarzowych. Niestety, przepisy nie określają jasno czasu naprawy towaru. Reklamację obuwia lub innych towarów możemy składać w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży. Nie może się to jednak odbyć później niż dwa miesiące od chwili stwierdzenia wady. Przy zakupie towaru używanego, za obopólną zgodą okres gwarancji może zostać zmniejszony do roku.

Promocja nie zwalnia z gwarancji
Warto wiedzieć, że towar z promocji również objęty jest gwarancją. Nawet jeśli obniżka cen spowodowana była posezonową wyprzedażą kolekcji butów klient ma prawo do reklamacji obuwia na wyżej opisanych zasadach. Chyba, że towar był wyraźnie zaznaczony jako towar wadliwy. Nie ma jeszcze prawnych możliwości zwrotu towaru gdy klient zwyczajnie się rozmyśli. Na szczęście wiele sklepów dopuszcza takie rozwiązanie.