Rodzaje trawy i ich zastosowanie

Wybór mieszanki nasion na założenie trawnika może wydawać się banalny, ale różne rodzaje trawy mogą znaleźć różne zastosowanie - warto wiedzieć, jakie.

Wybór mieszanki nasion na trawnik stanowi zaledwie 5% przeznaczonych na niego nakładów finansowych, ale bynajmniej nie może być przypadkowy. Analiza składu gatunkowego i znajomość właściwości poszczególnych rodzajów trawy może nas uchronić przed błędami, które narażą nas na stratę czasu i pieniędzy.

Rodzaje trawy i zasady ich dobierania
Przy doborze nasion trawy nie warto kierować się atrakcyjnym opakowaniem, czy wyjątkowo niską ceną. Może to zaowocować zakupem mieszanki traw nieprzystosowanych do naszych warunków klimatycznych lub mieszanki traw pastewnych - tanich, ale zawierających dużo chwastów. Poszczególne rodzaje trawy mają różne zastosowanie i właściwości. Najlepiej kupować mieszanki znanych firm, szczegółowo analizując skład pod względem gatunkowym. Generalnie mieszanki traw dzieli się umownie na uniwersalne, dywanowe (gazonowe), sportowe i rekreacyjne, a także wolnoodrastające. Czasami wyróżnia się także mieszanki cieniolubne, czy kwiatowo - łąkowe, w skład których wchodzi kilka do kilkunastu gatunków traw o różnych właściwościach. Ich odpowiednia kombinacja może warunkować zadowalające efekty naszych wysiłków. Poszczególne rodzaje trawy różnią się wyglądem, odpornością na obciążenie mechaniczne, zdolnością tolerancji niekorzystnych warunków klimatycznych i glebowych, a także tempem wzrostu i wysokością tolerowanego koszenia.

Analiza składu gatunkowego
Analizując skład gatunkowy mieszanki, możemy zdobyć wyobrażenie o właściwościach poszczególnych rodzajów trawy. Przykładowo wiechlina łąkowa to trawa, która dobrze znosi zarówno intensywne deptanie, jak i niskie koszenie. Optymalna dla niej jest gleba lekko wilgotna, ale toleruje też nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie. Kostrzewa czerwona nie toleruje deptania, ale znosi suszę, dlatego znajduje zastosowanie w wypełnianiu luk po innych zaschniętych roślinach. Życica trwała szybko rozwija się po zasiewie, błyskawicznie rośnie i wymaga częstego koszenia. Bardzo dobrze znosi intensywne użytkowanie i niskie koszenie, gdyż ma duże zdolności regeneracyjne. Kostrzewa czerwona półkępowa to niska trawa o pięknym szafirowym kolorze. Jest bardzo wytrzymała na niekorzystne warunki - szczególnie na przesuszanie. Część odmian dobrze nadaje się na pola golfowe. Z kolei mietlica pospolita jest gatunkiem trawy, który nie ma zbyt dużych wymagań, dlatego znajduje zastosowanie na ubogich, okresowo wysychających glebach. Dobrze znosi niskie koszenie, do pół centymetra, dlatego nadaje się na pola golfowe. Kolejnym popularnym gatunkiem trawy jest kostrzewa owcza nitkowata - niska, kępowa trawa o płytkim systemie korzeniowym. Znajduje zastosowanie na suchych i kwaśnych glebach, gdzie inne gatunki traw nie są w stanie przetrwać. Dobierając odpowiednio gatunki, możemy uzyskać rodzaje trawy o pożądanych cechach, a nasz trawnik nie tylko będzie piękny, ale i funkcjonalny.