Rodzina dysfunkcyjna - jak pomóc?

Rodzina dysfunkcyjna poważnie odbiega od przyjętych norm. Warto pokonać trudności i udzielić takiej rodzinie odpowiedniej pomocy, aby dysfunkcja nie stała się patologią.

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju nieprawidłowych zachowań w rodzinie. Pojawiają się problemy - niewydolność wychowawcza, zanikanie emocjonalne więzi pomiędzy członkami rodziny czy nasilenie się konfliktów. Rodzina dysfunkcyjna, pozostawiona bez żadnej pomocy, może przerodzić się w rodzinę patologiczną. Niestety bardzo często rodziny nie zauważają nieprawidłowości, jakie ich dotknęły. Żyją zbudowaną przez lata iluzją i poświęcają szczęście poszczególnych członków dla zachowania pozoru normalności. Z całą taka rodzina potrzebuje specjalistycznej terapii, która da szansę jej członkom na powrót do normalności.

Trudności związane z pomocą rodzinie
Rodzina dysfunkcyjna nie charakteryzuje się głęboką patologią, jednak zaburzone jest jej prawidłowe funkcjonowanie. W takiej rodzinie brakuje porozumienia, a jej członkowie przyjmują utrwalone, sztywne role, brak jest miejsca na zaspokojenie indywidualnych potrzeb, które są odkładane na bok, co buduje napięcie. Indywidualne różnice pomiędzy członkami rodziny poświęcane są dla potrzeb sytemu na zasadzie: jednostka istnieje dla rodziny. Podstawowym problemem jest to, iż członkom takiej rodziny trudno jest ją opuścić. Ciężko pomóc jej członkom, którzy utrzymują pozory i udają, że wszystko jest w porządku, poświęcają osobiste ambicje, potrzeby i plany w celu zachowania pozorów normalności. Rodzice nie zauważają związku pomiędzy sytuacją rodzinną i jej wpływem na zachowanie dziecka.

Jak można pomóc takiej rodzinie
Rodzina utrwala niewłaściwy mechanizm funkcjonowania, dlatego ważne jest, aby go rozpoznać i naprawić go, zanim będzie za późno. Bardzo ważna jest chęć zmiany ze strony rodziny. Często rodzina dysfunkcyjna zaprzecza rzekomym problemom, tuszuje je albo tłumaczy. Jeśli w rzeczowy sposób wyjaśni się, dlaczego ich zachowania są błędne i czym właściwie jest rodzina dysfunkcyjna, może pojawić się szansa na naprawę tej sytuacji. Ważne, aby walczyć z iluzją radzenia sobie z problemem. Należy również uświadomić członkom rodziny, iż trwanie w tym negatywnym stanie może na stałe zburzyć zdolność wzajemnej komunikacji, wsparcia czy porozumienia a wtedy trudno będzie odbudować podstawy funkcjonowania normalnej rodziny. Należy również pamiętać, iż diagnoza mówiąca, iż jest to rodzina dysfunkcyjna, może być trudna do zaakceptowania dla jej członków. Warto jednak rozpocząć terapię, aby zapobiec powstaniu patologii. Wystarczy specjalistyczna pomoc i chęć naprawy nieprawidłowości ze strony jej członków by rodzina taka rokowała pozytywne zmiany.