Rowerem na Szlaku Stolic (EuroVelo 2)

Szlak Stolic to europejska trasa rowerowa, przejeżdża przez cztery unijne stolice: Dublin, Londyn, Berlin i Warszawę, aby przekroczyć granicę Unii, wiodąc do Mińska i Moskwy.

Szlak Stolic to europejska trasa rowerowa wiodąca z zachodu na wschód Europy, przez kilka europejskich miast i stolic, nazywana EuroVelo 2. Szlak Stolic to jedna z piętnastu tras rowerowych, powołanych do istnienia przez Europejską Federację Cyklistów, przy współudziale Unii Europejskiej. Projekt ma zachęcić mieszkańców Unii do podróży rowerowych, zamiast podróży samochodowych. W celu wsparcia tego projektu Unia Europejska w 2008 roku przeznaczyła trzysta tysięcy euro na rozbudowę dróg rowerowych.

Historia projektu

Założona w 1983 roku Europejska Federacja Cyklistów podjęła projekt budowy nowych i rozbudowy istniejących już dróg rowerowych, w celu zachęcenia społeczeństwa europejskiego do podróży rowerem. W ten sposób zaczęły powstawać pierwsze odcinki i trasy rowerowe, określane wspólnym mianem EuroVelo. Dziś istniejące dwanaście tras rowerowych, osiągnęło łączną długość czterdziestu tysięcy kilometrów. Istniejące plany przewidują piętnaście tras rowerowych, łączących całą Europę, od północy Wielkiej Brytanii i Irlandię, po południe Hiszpanii, ciągnąc się do Grecji, poprzez kraje nadbałtyckie wraz z fragmentem Rosji i Skandynawię, obejmując całą Europę. Plany te przewidują budowę jeszcze dwudziestu sześciu tysięcy kilometrów, do łącznej długości sześćdziesięciu sześciu tysięcy. Wśród założeń EuroVelo jest budowa tras, których nachylenie nie przekracza sześciu procent. Trasy mają być szerokie na tyle, aby jednocześnie mogło jechać dwóch rowerzystów. Przebiegać mogą przy drogach, po których przejeżdża najwyżej tysiąc samochodów dziennie. Muszą być otwarte przez cały rok, co trzydzieści kilometrów ma znajdować się punkt zaopatrujący w napoje i żywność, co pięćdziesiąt miejsca noclegowe, a co sto pięćdziesiąt - transport publiczny.

Szlak Stolic – EuroVelo 2

Szlak Stolic jest jedną z tych tras, które zostały niemal w całości ukończone. Posiada pięć i pół tysiąca kilometrów, zaczynając się w Irlandii, w mieście Galway, na zachodnim wybrzeżu, nad Oceanem Atlantyckim. Z Galway prowadzi na wschód, do irlandzkiej stolicy Dublina, aby przeprawą promową przenieść się do Wielkiej Brytanii, do miasta Holyhead, skąd prowadzi na południe, do Bristolu, a następnie do stolicy - Londynu. Z Brytyjskiej stolicy prowadzi do miasta Harwich, z którego promem przewozi rowerzystów do holenderskiego Rotterdamu, a następnie wiedzie przez Hagę, do niemieckiego Munster. Prowadząc z zachodu na wschód Niemiec dojeżdża do stolicy kraju - Berlina. Stamtąd jadąc rowerzyści przekraczają polsko-niemiecką granicę, dojeżdżając do Poznania, a następnie do polskiej stolicy - Warszawy. Dalej trasa prowadzi na wschód, na Białoruś, do stolicy - Mińska, aby prosto z niej skierować się do Moskwy, stolicy Federacji Rosyjskiej, gdzie trasa kończy się. EuroVelo 2 obejmuje podróż przez sześć stolic: Dublin, Londyn, Berlin,Warszawę i znajdujące się poza Unią Europejską - Mińsk i Moskwę.