Różne postawy rodzicielskie

Postawy rodzicielskie bywają różnorodne, często metody wychowawcze stosowane w jednej rodzinie są czymś zupełnie nieznanym w innej.

 

Przede wszystkim wśród postaw rodzicielskich możemy wyróżnić te właściwe, czyli związane z akceptacją, współdziałaniem, dawaniem dziecku pewnej swobody i praw. Przeciwnymi są postawy, które charakteryzują się odtrąceniem, nadmierną ochroną i izolacją czy też zbyt wysokimi wymaganiami wobec dzieci. 

Właściwe zachowania rodziców
Z całą pewnością istnieją pewne pożądane cechy rodziców, które pozwalają im zaliczać się do grupy opiekunów o pożądanej postawie a mianowicie: autentyczna troska o dobro dziecka, aktywna życzliwość wobec niego oraz sprawiedliwe traktowanie. Wielu rodziców stawia na przykład na postawę, które respektuje indywidualność dziecka. Takie metody wychowania mają na celu spełnianie potrzeb dziecka i skupienie się na jego przyszłości. Inni rodzice wychowują dziecko w sposób „taktowny”, czyli kreujący w dziecku sposób obcowania z innymi unikający konfliktów. Pewne postawy rodzicielskie skupione są na cierpliwości wobec potomstwa, szczególnie gdy dzieci są trudne w wychowaniu (na przykład cierpią na ADHD), poważnie chore, upośledzone. Wśród pozytywnych metod możemy wymienić postawę współdziałającą, która opiera się na aktywności w nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem i odnajdywaniu w tym przyjemności. Postawy rodzicielskie bardzo często opierają się na akceptacji dziecka - jego cech fizycznych i umysłowych. Rodzice wtedy często chwalą dziecko i aprobują jego zachowania, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Ci, którzy przyjmują życzliwy stosunek do dziecka, uważając go za korzystny i istotny, przyjmują postawę przychylną. Wierzą, że tego rodzaju wychowanie pozytywnie wpłynie na rozwój dziecka. 

Negatywne postawy rodzicielskie
Istnieją również takie postawy rodzicielskie, które są niewłaściwe i źle wpływają na dzieci. Jest to przykładowo postawa unikająca kontaktu, czyli uboga w relacje uczuciowe z dzieckiem. Niestety powoduje to niezdolność do nawiązywania trwałych więzi w przyszłym życiu dziecka. Postawy rodzicielskie, które stawiają dzieciom nadmierne wymagania i wiążą się z krytyką oparte są na dostosowaniu dziecka do stawianych wymagań i oczekiwań rodziców, powodując tym samym przekonanie dziecka o tym, iż jest za mało zdolne. Nadmierne chronienie dziecka, podejście zupełnie niekrytyczne, nadmierne pobłażanie, uzależnianie dziecka od rodziców to postawy, które również przynoszą więcej złego niż dobrego. Skrajnie niewłaściwym zachowaniem jest odtrącanie dziecka. Rodzice w takim wypadku nie okazują mu uczuć, nie dopuszczają do głosu. Efektem jest przeświadczenie dziecka o tym, iż jest ciężarem dla rodziny i nie zasługuje na szacunek i akceptację. Postawy rodzicielskie mają ogromny wpływ na dziecięcą psychikę. Warto świadomie podejmować decyzję o posiadaniu dzieci i solidnie się przygotować do tej roli, przynajmniej teoretycznie, żeby nie skrzywdzić pociech, które są przecież najcenniejszym skarbem rodziców.