Ryugyong Hotel - najwyższy hotel świata

Monumentalny Ryungyoung Hotel to symbol północnokoreańskiego reżimu i ukrytej tęsknoty za zachodnim kapitalizmem.

Ryugyong Hotel to wciąż jeszcze nieukończony wieżowiec hotelowy. Ten olbrzymi, 330 metrowy kolos jest najlepiej widocznym budynkiem w panoramie pólnocnokoreańskiego miasta Sojang-dong. Imponujący hotel jest najwyższym budynekiem w Korei Północnej. Gdyby jego budowa została ukończona w terminie, stałby się on siódmym najwyższym budynkiem globu.

Historia budowy Ryugyong Hotel

Budowę hotelu rozpoczęto w 1987 roku. Według nieoficjalnych opinii Ryugyong Hotel miał być odpowidzią na Hotel Stamford, budowany w Singapurze przez południowokoreańską firme Ssang Yong Group. 105 piętrowa nieukończona konstrukcja przypomina piramidę składającą się z trzech skrzydeł o wspólnym wierzchołku. Fakt nieukończnia budowy hotelu nie przeszkadzał północnokoreańskim władzom w umiesczeniau budowli na znaczkach pocztowych i uwzględnieniu jej na mapach miasta. Poprzez budowę Ryugyong Hotel planowano przyciągnąć zagraniczny kapitał, który miał wspomóc słaniającą się gospodarkę Korei Północnej. Szacowano, że inwestycja może przyczynić się do wpompowania w gospodarkę ponad 230 milonów dolarów. Niebagatelne znaczenie miał też fakt rozpoczynającej się w 1988 roku Olimpiady w Seulu. Upatrywano w tym szansę dla północnokoreańskiej turystyki.

Ryugyong Hotel - niespełniona nadzieja

Budowa spektakularnej konstruckji została przerwana w 1992 roku. Japońskie media donosiły o 750 milonach dolarów, które zostały wpompowane w budowę Ryugyong Hotel. Olbrzymie koszty budowy, które stanowiły ponad 2% północnokoreańskiego PKB odwiodły rząd komunistycznej Koreii od dalszego inwestowana w budowę hotelu. W 2008 roku mówiono o ukończeniu jedynie stanu surowego budynku. W 3000 betonowych pokojach i 7 pustych restaurajach przez 16 lat nie rozpoczynano montażu okien, zakładania wszelkich instalacji i różnorodnego wyposażenia. Przez ten czas gigantyczy żuraw budowlany stał na szczycie Ryugyong Hotel, wieńcząc 14 piętrową strukturę, usytuwaną na samej górze w kształcie betonowego stożka.

Ryugyong Hotel obecnie

Na ukończenie budowy hotelu potrzeba było 300 milonów dolarów. W 2008 roku zadania podjęła się egipska firma Orascom Group. Gigantyczny żuraw budowlany zniknął ze szczytu Ryugyong Hotel, a zastąpiła go antena telekomunikacyjna, zdolna obsłużyć 100 tyś, abonentów. Jednak prawo do posiadania telefonów komórkowych mają tylko wysoko postawieni funkcjonariusze partii komunistycznej. Egipska firma planuje zakończenie prac w 2012 roku. Rok ten jest zarazem 100 rocznicą urodzin otoczonego kultem, byłego przywódcy Korei Północnej Kim II-Song Ju. Rząd północnokoreański planuje wykorzystać 330 metrowy hotel jako swoisty symbol współpracy z kapitalistycznym południem w czasie wspólnie organizowanych imprez sportowych. W niedalekiej przyszłości okaże się, na ile te deklaracje wiążą się ze szczerą chęcią integracji, a na ile mają związek z południowokoreańskim kapitałem.