Ochrona danych osobowych

Państwa zainteresowanie naszym portalem informacyjnym bardzo nas cieszy! Ochrona Państwa danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Z tego względu chcielibyśmy w tym miejscu przedstawić nasz regulamin ochrony danych osobowych.
Przy pobieraniu, zarządzaniu i użyciu Państwa danych osobowych kierujemy się wytycznymi Prawa Ochrony Danych (Datenschutzrecht) i Ustawy o Telemediach (Telemediengesetz) Republiki Federalnej Niemiec.

Organ odpowiedzialny

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące regulaminu ochrony danych osobowych, prosimy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za te kwestie. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania!

 

dobra-rada.pl

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Ina Heinitz

Hohe Bleichen 21

20354 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 8000-529-0
Faks: +49 (0) 40 8000-529-99
Adres email: ochronadanych@dobra-rada.pl

 

Zbieranie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być zapisywane, przetwarzane i używane tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Przy wejściu na naszą stronę internetową następujące informacje zostaną automatycznie zarejestrowane i zaprotokołowane: adres IP Państwa komputera, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, wywołana domena, godzina i data wywołania. Wyżej wymienione dane nie będą łączone z Państwa danymi osobowymi, ale mogą zostać użyte do celów statystycznych w formie anonimowych zbiorów danych.

 

Użycie danych

Używamy Państwa danych osobowych (jeśli nam je Państwo udostępnicie) tylko do celów związanych z komunikacją (e-mail), do realizacji zawieranych z Państwem umów, do odpowiedzi na Państwa pytania i innych wewnętrznych działań administracyjnych. Tylko za Państwa zgodą wolno nam wysłać Państwu newsletter lub prosić o udział w ankietach.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane używane są tylko wewnątrz naszej firmy i nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Staramy się chronić Państwa dane za pomocą najwyższych standardów ochrony bezpieczeństwa tak, by były niedostępne dla osób trzecich. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w komunikacji drogą e-mailową.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania Państwa danych podmiotom trzecim jeśli wymaga tego prawo, np. do wyjaśnienia spraw karnych.

 

Zmiana i usunięcie danych

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, ich źródle i celu ich przechowywania. Oczywiście mogą też Państwo w każdej chwili wycofać swoje pozwolenie na ich przechowywanie. W takim wypadku zostaną one natychmiast usunięte.

 

Użycie ciasteczek (cookies)

Aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej, portal dobra-rada.pl używa tzw. ciasteczek (cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na twardym dysku Państwa komputera i które umożliwiają szybsze i bardziej efektywne korzystanie z naszej strony.

Dzięki temu nie muszą Państwo podawać swoich danych przy każdym wejściu na naszą stronę. Nasze ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, nie mogą wtargnąć do systemu użytkownika i wyrządzić szkód. Nasz system używa głównie tzw. ciasteczek sesyjnych, które są kasowane po wyjściu z naszej strony internetowej i nie są na stałe zapisywane na Państwa twardym dysku.

Oczywiście można korzystać z naszej strony interenowej również bez użycia ciasteczek. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo odrzucić ciasteczka lub zezwolić na ich użycie dopiero po udzieleniu osobnego pozwolenia.

 

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, czyli usług analitycznych świadczonych przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (cookies), plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Zdobyte dzięki ciasteczkom informacje o tym, jak używają Państwo naszej strony (łącznie z adresem IP) zostają przeniesione i zapisane na serwerze Google w USA.

Google używa tych informacji do analizy Państwa korzystania z tej strony, do tworzenia raportów o aktywności stron internetowych dla ich administratorów oraz do świadczenia innych usług związanych z użyciem internetu i stron internetowych.

Google może też ewentualnie przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy zleci przetworzenie danych osobom trzecim.

Google w żadnym wypadku nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Mogą Państwo uniemożliwić instalacje ciasteczek poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Zwaracamy jednak uwagę na to, iż może to ograniczyć działanie niektórych fukcji naszej strony internetowej.

Poprzez użycie tej strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych przez Google, w wyżej wymieniony sposób i we wspomnianym celu.

 

Zmiana regulaminu ochrony danych osobowych

Portal dobra-rada.pl może w każdej chwili zmienić ten regulamin. W takim przypadku zostaną Państwo o tym poinformowani na naszej stronie internetowej lub przez e-mail.

Z nami zarobisz łatwo i szybko