Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej

dobra-rada.pl nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani też jakości udostępnionych na niniejszych stronach internetowych informacji. Roszczenia przeciwko dobra-rada.pl z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne i niematerialne powstałe wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji, względnie wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji, są wykluczone, o ile portalowi dobra-rada.pl nie zostanie udowodnione umyślne lub rażące zaniedbanie.
Wszystkie oferty zawarte na dobra-rada.pl są niewiążące. Portal dobra-rada.pl wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym, jak również prawo do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania ich publikacji.

 

Odsyłacze i linki

Na podstawie wyroku z dnia 12 maja 1998 - 312 O 85/98 - o "Odpowiedzialności za linki" Sąd Krajowy (LG) w Hamburgu zdecydował, iż poprzez dodanie linku można zostać pociągniętym do odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach, na które wskazują linki. Według sądu można temu zapobiec, dystansując się wyraźnie od tych treści.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (hiperłączy) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności portalu dobra-rada.pl, portal ten ponosi odpowiedzialność cywilną tylko i wyłącznie, jeśli wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści jest wykonalne i leży w zakresie technicznych możliwości tego portalu.

Dlatego też portal dobra-rada.pl oświadcza wyraźnie, iż w czasie umieszczania linków na swojej stronie nie posiadał żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami z niniejszą witryną. Portal dobra-rada.pl nie ma też żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami lub w inny sposób z nim powiązanych. Portal dobra-rada.pl dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści znajdujących się na wszystkich powiązanych stronach, które zostały zmienione po zamieszczeniu linków.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści tych podlinkowanych, zewnętrznych stron. Dotyczy to wszystkich odsyłaczy i linków umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej, a także wpisów zamieszczanych przez osoby trzecie w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i innych formach baz danych, które umożliwiają dostęp do zewnętrzych stron internetowych.

Według wyroku sądu krajowego (LG) w Berlinie Tiergarten z dnia 30. czerwca 1997 podmiot wstawiający link, względnie podmiot obwiniany nie jest zobowiązany do stałej kontroli treści stron internetowych, do których umieszcza linki (Az.: 260 DS 857/96). Jednak gdy tylko dowiemy się o treściach naruszających prawo na stronach, do których linki zamieszczone są na portalu dobra-rada.pl, natychmiast usuniemy je z naszej strony.

 

Zakaz wysyłania spamu

Korzystanie z podanych w Impressum lub udostępnionych w innych częściach portalu dobra-rada.pl  danych kontaktowych (np. nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonu bądź faksu, adresów pocztowych) przez osoby trzecie w celu przesyłania niepożądanych informacji (spamu) jest zabronione. Portal dobra-rada.pl może wszcząć postępowanie prawne przeciwko osobom wysyłającym takie informacje.

Moc obowiązująca wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze „Wyłączenie odpowiedzialności“ należy traktować jako część oferty internetowej strony, z której pochodzi odsyłacz na niniejszą stronę. Jeśli niektóre z postanowień tej umowy są częściowo lub w całości pozbawione mocy prawnej, umowa ta pozostaje mimo wszystko prawomocna.

Z nami zarobisz łatwo i szybko