Salar de Uyuni – kosmiczne widoki z Boliwii

Salar de Uyuni to wyschnięte słone jezioro o równej i miejscami wielobarwnej powierzchni, otaczają je hotele zbudowane z solnych płyt, stanowiąc dodatkową atrakcję dla turystów.

Salar de Uyuni to solnisko, które powstało po słonym jeziorze. Solnisko to znajduje się w Boliwii, w departamencie Potosi i Oruro na płaskowyżu Altiplano, w Andach. Salar de Uyuni razem z jeziorami Poopo i Titicaca w plejstocenie było śródlądowym morzem Ballivan, które uległo częściowemu wyschnięciu. Aymarańska legenda mówi, że w górach otaczających solnisko żyli gigantyczni ludzie: Tunupa, Kusku i Kusina. Kusku, który był mężem Tunupy uciekł z Kusiną, co stało się przyczyną smutku Tunupy. Podczas karmienia swojego dziecka mleko Tunupy mieszało się z jej łzami i spadało na ziemię przyczyniając się do powstania słonego jeziora.

Historia Salar de Uyuni

Powstanie Salar de Uyuni związane jest z trwającymi przez tysiąclecia przekształceniami różnych jezior. Szacuje się, że około dwieście tysięcy lat temu obszar ten pokrywało morze Ballivian, które zmieniło się w wielkie jezioro Minchin. To w kolejnych tysiącleciach pod wpływem zmian klimatycznych i geologicznych przekształciło się w inne, poprzez parowanie i upływ wody. Z jednego wielkiego powstały współcześnie istniejące jeziora Poopo, Uru Uru oraz dwa słone: Salar de Coipasa i większe Uyuni. Solnisko Uyuni w wyniku dalszych zmian i schnięcia osiągnęło rozmiar dziesięciu i pół tysiąca kilometrów kwadratowych, stając się największym solniskiem tego typu na świecie. Pod solną skorupą Uyuni, mającą miejscami grubość kilku metrów znajduje się płynna solanka o głębokości sięgającej przeszło sześćdziesiąt metrów. Solanka ta wraz z rozpuszczoną solą zawiera także sole litu i magnezu spośród, których soli litu jest najwięcej. Szacuje się, że solnisko zawiera przeszło pięćdziesiąt procent światowych zasobów tego pierwiastka.

Niepowtarzalność Salar de Uyuni

Znajdujące się na wysokości trzech tysięcy sześciuset metrów Salar de Uyuni jest solną pustynią o niezwykle płaskiej powierzchni, której różnice wysokości mieszczą się w przedziale pięćdziesięciu centymetrów. Solnisko posiada kilka „wysp”, które są pozostałościami po kominach wulkanicznych zbudowanych z koralowców, skamielin, szczątków roślin i wapienia. Wysokie położenie i niewielkie opady deszczu pozwalają utrzymać stałą strukturę solnej płyty jeziora, która łatwo odparowuje zbierającą się deszczówkę. Choć jest to niegościnne miejsce dla organizmów żywych, to solnisko odwiedzane jest przez stada trzech gatunków flamingów, gęsi andyjskich i hillstary. Pojawia się tam lis culpeo, króliki i wiele gatunków małych ptaków. Roślinność składa się gównie z wielkich dwunastometrowych kaktusów i krzewów pilaya. W pobliżu solniska i w mieście Uyuni rozwinęła się turystyka, a niektóre z hoteli zbudowane zostały z bloków solnych, stanowiąc dodatkową atrakcję dla odwiedzających.