Sposoby na długoterminowe oszczędzanie

Rachunki bankowe oraz lokaty to znane niemal wszystkim sposoby na długoterminowe oszczędzanie – warto jednak zapoznać się z innymi narzędziami, czyli PSO oraz IKE.

Utrzymanie standardu życia po zakończeniu aktywności zawodowej to w polskich warunkach wielkie wyzwanie. Z powodu niewydolności państwowego systemu emerytalnego dzisiejsi pracownicy mogą liczyć na emeryturę w wysokości około 50 procent ostatniej pensji. Trzeba również powiedzieć, że bez gruntownej reformy systemu stopa zastąpienia będzie jeszcze niższa. Dlatego jedynym ratunkiem jest długoterminowe oszczędzanie.

 

 

  • Jak oszczędzać?

Podstawą skutecznego długoterminowego oszczędzania jest regularność i konsekwentność. Lepiej jest odkładać małe kwoty co miesiąc i wytrwać w postanowieniu niż jednorazowo odłożyć dużą kwotę i ulegać pokusom. Przed rozpoczęciem oszczędzania warto zastanowić się od kiedy możemy zacząć oszczędzanie oraz jakie kwoty jesteśmy w stanie co miesiąc odkładać. Równie istotna jest kwestia, jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść w związku z inwestowaniem.

 

  • Rachunki bankowe i lokaty

Warto na wstępie sobie uświadomić, że rachunki bankowe są kiepskim sposobem na długoterminowe oszczędzanie. Banki służą przede wszystkim gromadzeniu pieniędzy i nawet na atrakcyjnie oprocentowanym koncie oszczędnościowym zyskujemy niewiele z powodu inflacji. Tym niemniej jest to rozwiązanie stuprocentowo bezpieczne. Lokata bankowa jest rozwiązaniem lepszym od rachunku oszczędnościowego z jednego powodu - pomaga ona wytrwać w postanowieniu, gdyż w razie podjęcia środków z lokaty tracimy wszystkie już wypracowane odsetki. Innym ciekawym pomysłem na długoterminowe oszczędzanie jest lokata połączona z ubezpieczeniem. Wiele banków ma taki produkt w swojej ofercie. O jego atrakcyjności przesądza fakt, że wypracowane odsetki są w tym przypadku zwolnione z 19-procentowego podatku (tzw. podatek Belki).

 

  • Programy Systematycznego Oszczędzania oraz IKE

Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO) to specjalne programy oferowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Opierają się one na regularnych wpłatach określonych kwot, które następnie są inwestowane w wybrane przez nas fundusze, które charakteryzują się różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Niewątpliwie do atutów PSO należy spora elastyczność, zarówno w zakresie struktury naszego portfela inwestycyjnego jak i wielkości wpłat. Za zarządzanie PSO w naszym imieniu towarzystwo pobiera naturalnie prowizję, jednak nawet wówczas możemy liczyć na większy zysk niż z lokaty. Ostatnim, choć nie mniej interesującym narzędziem długoterminowego oszczędzania jest Indywidualne Konto Emerytalne, czyli IKE. Trzeci filar systemu emerytalnego oferuje wyższe oprocentowanie niż na zwykłych kontach, dodatkowo wypracowane odsetki są zwolnione z podatku Belki. Mankamentem są tutaj limity wpłat - maksymalnie 150 procent prognozowanego średniego wynagrodzenia w danym roku. Wypłata środków nie może nastąpić przed osiągnięciem przez nas wieku emerytalnego, chyba że zdecydujemy się zapłacić wszelkie należne podatki.